Möt Najiba - en passionerad entreprenör

Möt Najiba - en passionerad entreprenör

Najiba kommer ifrån byn Qare-Sarwar, som ligger i Aqcha-distriktet i provinsen Jawzjan i Afghanistan. Hon är uppvuxen i en fattig familj där varken hennes föräldrar eller andra familjemedlemmar haft möjlighet att gå i skolan.

De flesta flickor i Afghanistan har ofta sämre förutsättningar än pojkar och får därför inte heller gå i skolan. Att gå i skolan var Najibas högsta dröm som barn, men den blev aldrig sann. I hemmet lärde Najibas mamma henne att sy och hon blev duktig på hantverk.

År 2014 fick hon möjligheten att ta del av Hand in Hands yrkes- och entreprenörskapsträning vilket fick en positiv inverkan på hennes liv. Samma år anslöt hon sig också till en av Hand in Hands självhjälpsgrupper, som även det skulle få en stor inverkan på hennes framtid.

Det var genom sitt deltagande i självhjälpsgruppen som hon blev medveten om sina rättigheter: rättigheter som kvinna, rätten till arbete, rätten att rösta, studera och till att få en inkomst.

Hennes vilja till att arbeta och förvärva ny kunskap uppmuntrade hennes familj till att låta henne ta del av Hand in Hands yrkesträning. Hon kunde därefter få ett jobb som yrkestränare inom skrädderiet i hennes by, med ansvar för att lära kvinnor om produktion av hantverk. Hon demonstrerar nu sina färdigheter som en kvalificerad tränare, där hon förbereder en arbetsplan för de olika klasserna och planerar aktiviteter. Hon har nu en månadsinkomst på 5000 AFN/månad som kan stötta familjen.

Tack vare de redskap hon fått av Hand in Hand Afghanistan kan hon även sy kläder vilket ger henne en inkomst på ytterligare 3500 AFN.

”Det känns nästan overkligt vilka positiva förändringar som jag har fått i mitt liv och jag är så himla tacksam att Hand in Hand Afghanistan gav mig möjligheten att förstå hur jag kan utvecklas”, säger Najiba.

Tillbaka till