Möt den 23-åriga hälsoförespråkaren Pachudi (Women’s Health Movement)
Specialprojekt

Möt den 23-åriga hälsoförespråkaren Pachudi (Women’s Health Movement)

I Indien är hälsosituationen ett stort problem, framförallt är det många människor på landsbygden som har dålig kunskap om hygien och dessutom når sjukvården ofta inte ut i dessa områdena. Värst drabbade är kvinnor och flickor. För att förbättra situationen i Indien arbetar Hand in Hand med det kvinnliga hälsoprojektet i delstaten Madhya Pradesh. Fokus ligger på att utbilda landsbygdsbefolkningen inom grundläggande hälsa och hygien samt erbjuda sjukvård vid behov.

23-åriga Pachudi är en av dem som har tagit del av hälsoprojektet. Pachudi bor i byn Bheeltalwada i Madhya Pradesh, där både analfabetism och bristande kunskapar om den mest basala hygien utgör ett stort problem. Vidare saknas också faciliteter för hygien, infrastruktur, mat och vatten, vilket försvårar situationen ytterligare.

Det var i januari 2016 som personal från Hand in Hand introducerade Pachudi till hälsoprojektet. Tidigare sakande Panchudi kunskaper i hur hon skulle sköta sin hälsa, men genom de utbildningar och träningstillfällen som hon har fått inom projektet, har både hennes egen och hennes familjs hälsa förbättras betydande. Bland annat har hon också deltagit i så kallade ”Mass Awareness Camps” som anordnats i projektet, vars syfte är att öka medvetenheten i olika hälsofrågor.

Genom Pachudis nyfunna kunskaper, stora intresse och engagemang för hälsofrågor har hon framgångsrik visat på fördelarna med hälsa och hygien i hennes by. Exempelvis hon demonstrerat vikten av att tvätta sig noga och hålla dricksvattnet rent, vilket har gjort henne till en förebild bland de andra byborna i hennes by.

Tillbaka till Projektarkiv