Mod och kapacitet - förbättrade ekonomiska förutsättningar
Effekt

Mod och kapacitet - förbättrade ekonomiska förutsättningar

Hand in Hands insatser har bidragit till djupgående positiva förändringar. Genom nya kunskaper och färdigheter har individer bland annat fått större mod och kapacitet att arbeta för sin egenförsörjning.

Hand in Hands arbete i Östafrika har lett till ny kunskap, ny förmåga och mer hållbara relationer till marknader. Det i sin tur har lett till högre inkomster, bättre bostäder, tillgång till utbildning och mer näringsriktig mat och hälsovård till familjen.

”Power, direction, and hope” en utvärdering av Hand in Hand Östafrikas första årtionde av Professor Brian Ganson, Head, Africa Centre for Dispute Settlement, University of Stellenbosh Business School, maj 2020.

Utvärderingens syfte

Utvärderingen har studerat HiH Östafrikas strategier, framsteg och utmaningar genom att gå igenom utvalda projekt under åren 2014-2018. En rad intervjuer med nationell och internationell personal, partners och förmånstagare har genomförts. Allt med syftet att se vilken förändring Hand in Hands verksamhet i Östra Afrika har bidragit till.

Resultat

HiH Östafrika är en framgångsrik organisation som stödjer människor i att ta tillvara på sina möjligheter. Projekten utgår från människors olika nivåer av läs- och skrivkunnighet, teknisk kunskap och grupptillhörighet. HiH samarbetar i projekten med regeringen, andra myndigheter och organisationer vilket ökar lokal förankring och uthållighet.

Projektens långsiktiga framgång påverkas av en negativ strukturell dynamik ( tex hotfulla och mäktiga mellanhänder) som riskerar att  hålla människor kvar i fattigdom

Effekt – förbättrade levnadsvillkor

Hand in Hands insatser har bidragit till djupgående positiva förändringar för många. Genom nya kunskaper och färdigheter har individer fått större mod och kapacitet att arbeta för sin egenförsörjning. De har fått starkare relationer till marknader, vilket har lett till större inkomster och därigenom bättre boende, tillgång till utbildning och näringsriktig mat och hälsovård till familjen.

Lärdomar

Definiera fattigdom – så att alla inblandade har samma mål och kan samla in data kring detta mål. Bestäm vilken data som ska samlas in och varför. Individuella bedömningar av tillståndet före och efter insatsen behövs för att kunna avgöra vilka dimensioner av fattigdom projektet har bidragit till att lindra.

HiH bör se över hur man bättre kan interagera med marknadssystemet för att se till att fattiga bönder kan köpa insatsvaror av bra kvalitet till bra pris, och att de garanteras tillgång till marknader, statligt stöd och får rättvist betalt för sina produkter.

Läs rapporten i sin helhet här

Tillbaka till Utvärderingar