MILJÖPROJEKT FÖR ETT HÅLLBART INDIEN
Nyheter

MILJÖPROJEKT FÖR ETT HÅLLBART INDIEN

Miljösituationen i Indien är katastrofal då drygt 1,2 miljarder indier genererar enorma mängder avfall - bara i delstaten Tamil Nadu så ökar avfallsmängden med 40 000 ton per dag! 90% av det avfallet dumpas direkt på gatan eller på öppna soptippar vilket skapar problem som till exempel starkt förorenat vatten, förgiftade jordar, giftig luft och en enorm spridning av sjukdomar - ofta med dödlig utgång.

Utöver utbildning och träning i entreprenörskap så arbetar Hand in Hand även med fyra andra viktiga områden för att uppnå hållbara resultat i fattigdomsbekämpningen: att alla barn ska gå i skolan, hälsa, medborgerliga rättigheter samt miljö. Det senare förekommer både som en del i vår entreprenörskapsutbildning och i våra byprojekt, men sedan ett knappt år tillbaka driver vi även det mera renodlade miljöprojektet ”Recycle for Life” i samarbete med Håll Sverige Rent.

Recycle for Life är ett treårigt pilotprojekt med målsättningen att förbättra miljösituationen för en halv miljon människor i indiska Tamil Nadu. Projektet kombinerar fattigdomsbekämpning och miljöförbättring – två komponenter som går hand i hand för att kunna uppnå hållbara livsvillkor för utsatta människor. I ett första steg kommer tjänstemän och politiker från 11 kommuner i Tamil Nadu att genomgå en utbildning i miljökunskap för att i nästa steg kunna implementera hållbara system för återvinning och avfallshantering i respektive kommun.

Inom ramen för projektet ingår också ett kunskapsutbyte mellan Sverige och Indien och det var av den anledningen som en indisk miljödelegation besökte Stockholm under sista veckan i maj. Delegationen bestod av våra kollegor från Hand in Hand India samt tjänstemän och politiker från Tamil Nadu som var här som för att lära sig, och inspireras av, miljöåtervinning i Sverige. Schemat för veckan var intensivt och involverade bland annat studiebesök på Grinda i Stockholms skärgård – där de fick ta del av det hållbara miljö- och avfallsarbete som bedrivs på ön – samt ett besök på Järfälla kommuns avfallsanläggning. Veckan tillsammans var mycket givande både för oss och våra besökare!

Att aktivt arbeta med miljöfrågor genererar också nya jobbtillfällen. Ett exempel på det är Hand in Hand-initiativet Green Friends, där lokalt anställda människor arbetar med att samla in och återvinna avfall från hushåll och industrier runt om i Tamil Nadu.

Målsättningen med Recycle for Life är att projektet blir så framgångsrikt att det även kan genomföras i andra indiska delstater och länder med liknande miljöutmaningar.

Tillbaka till