Månadsrapporter oktober
Månadsrapporter

Månadsrapporter oktober

Sammanlagt verksamhetsresultat som inkluderar statistik till och med november 2018 från Hand in Hands partnerorganisationer.*

Siffrorna från det avslutade projektet i Rwanda har i slagits samman med Östra Afrikas siffror. Projekten i Södra Afrika är avslutade och nedan redovisas slutresultatet.

  Hand in Hand Afghanistan   Utfall oktober   Ack. oktober  
             
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   14   2 420  
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   189   39 707  
 — varav kvinnor 125   25 432
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   24   32 680  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   2   37 395  
     
  Hand in Hand India   Utfall oktober   Ack. oktober  
             
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   2 661   149 315  
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   30 894   1 888 211  
   — varav kvinnor 30 894   1 888 211  
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   21 649   2 019 820  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   48 296   3 084 899  
             
  Hand in Hand Eastern Africa **   Utfall oktober   Ack. oktober  
             
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   148   16 969  
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   12 893   381 902**  
 — varav kvinnor 2 314   305 522
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   3 883   343 267**  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   5 355   464 126**  
       
  Hand in Hand Zimbabwe   Utfall oktober   Ack. oktober  
             
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   6   1 281  
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   40   11 687  
 — varav kvinnor 29 9 363
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   195   8 111  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   710   8 572  
       
  Södra Afrika ***   Utfall oktober   Ack. oktober  
             
  Medlemmar i självhjälpsgrupper    –   154 467  
 — varav kvinnor    
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter     53 089  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb     135 299

*Samtliga siffror är ackumulerade från verksamhetens start i respektive land.
** Projektet i Rwanda som är avslutat sedan 2015 är inräknat i Östra Afrikas siffror. Östra Afrika omfattar f.ö. verksamheter i Kenya, Tanzania.
*** Avslutade projekt. Innefattar Sydafrika, Lesotho och Swaziland. I Sydafrika har vi utarbetat en framgångsrik strategi för lokal finansiering som resulterat i projekt som nu finansieras av lokala myndigheter och organisationer, medan projekten i Swaziland och Lesotho är avslutade.