Månadsrapport september
Månadsrapporter

Månadsrapport september

Sammanlagt verksamhetsresultat som inkluderar statistik till och med september 2018 från Hand in Hands partnerorganisationer.*

I september rapporterar Hand in Hand Zimbabwe att de har skapat eller vidareutvecklat närmare 656 jobb.

Siffrorna från det avslutade projektet i Rwanda har i slagits samman med Östra Afrikas siffror. Projekten i Södra Afrika är avslutade och nedan redovisas slutresultatet.

Foto: Rise Up And Act, en grupp unga entreprenörer i Zimbabwe.

  Hand in Hand Afghanistan   Utfall september   Ack. september  
             
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   6   2 406  
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   176   39 518  
 — varav kvinnor 0   25 686
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   71   32 656  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   56   37 393  
     
  Hand in Hand India   Utfall september   Ack. september  
             
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   2 539   146 654  
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   28 877   1 857 317  
   — varav kvinnor 28 877   1 857 317  
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   15 571    1 998 171  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   45 118   3 036 603  
             
  Hand in Hand Eastern Africa **   Utfall september   Ack. september  
             
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   144   16 954  
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   2 921   379 009**  
 — varav kvinnor 2 337   303 207
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   3 672   339 384**  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   4 914   458 771**  
       
  Hand in Hand Zimbabwe   Utfall september   Ack. september  
             
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   49   1 275  
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   422   11 647  
 — varav kvinnor 309 9 334
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   650   7 916  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   656   7 862  
       
  Södra Afrika ***   Utfall september   Ack. september  
             
  Medlemmar i självhjälpsgrupper    –   154 467  
 — varav kvinnor    
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter     53 089  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb     135 299

*Samtliga siffror är ackumulerade från verksamhetens start i respektive land.
** Projektet i Rwanda som är avslutat sedan 2015 är inräknat i Östra Afrikas siffror. Östra Afrika omfattar f.ö. verksamheter i Kenya, Tanzania.
*** Avslutade projekt. Innefattar Sydafrika, Lesotho och Swaziland. I Sydafrika har vi utarbetat en framgångsrik strategi för lokal finansiering som resulterat i projekt som nu finansieras av lokala myndigheter och organisationer, medan projekten i Swaziland och Lesotho är avslutade.