Månadsrapport SEPTEMBER 2021
Månadsrapporter

Månadsrapport SEPTEMBER 2021

Sammanlagt verksamhetsresultat som inkluderar statistik till och med 31 juli 2021 från Hand in Hands partnerorganisationer.*

Siffrorna från det avslutade projektet i Rwanda har i slagits samman med Östra Afrikas siffror. Projekten i Södra Afrika är avslutade och nedan redovisas slutresultatet.

  Hand in Hand Afghanistan   Utfall september   Ack. september  
             
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   4   46 731  
  — varav kvinnor 3   30 233  
Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   1   40 256  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   0   44 573  
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   0   2 763  
           
  Hand in Hand India   Utfall september   Ack. september  
             
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   23 268   2 606 296  
  — varav kvinnor 23 268   2 606 296  
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   30 063   2 742 088  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   36 355   4 196 169  
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   49   343 603  
             
  Hand in Hand Eastern Africa **   Utfall september   Ack. september  
             
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   2 343   482 147*  
  — varav kvinnor 1 788   385 718  
Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   4 432   404 140*  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   6 519   552 322*  
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   120   22 091  
             
  Hand in Hand Zimbabwe   Utfall september   Ack. september  
             
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   98   20 924  
  — varav kvinnor 94 16 845  
Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   200   13 940  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   286   16 669  
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   12   2 345  
             
  Södra Afrika ***   Utfall september   Ack. september  
             
  Medlemmar i självhjälpsgrupper     154 467  
— varav kvinnor   123 574  
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter     53 089  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb     135 299  

*Samtliga siffror är ackumulerade från verksamhetens start i respektive land.
** Projektet i Rwanda som är avslutat sedan 2015 är inräknat i Östra Afrikas siffror. Östra Afrika omfattar f.ö. verksamheter i Kenya, Tanzania.
*** Avslutade projekt. Innefattar Sydafrika, Lesotho och Swaziland. I Sydafrika har vi utarbetat en framgångsrik strategi för lokal finansiering som resulterat i projekt som nu finansieras av lokala myndigheter och organisationer, medan projekten i Swaziland och Lesotho är avslutade.