Månadsrapport september 2020
Månadsrapporter

Månadsrapport september 2020

Sammanlagt verksamhetsresultat som inkluderar statistik till och med 30 september 2020 från Hand in Hands partnerorganisationer.*

Siffrorna från det avslutade projektet i Rwanda har i slagits samman med Östra Afrikas siffror. Projekten i Södra Afrika är avslutade och nedan redovisas slutresultatet.

  Hand in Hand Afghanistan   Utfall september   Ack. september  
             
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   24   44 852  
  — varav kvinnor 17   28 918  
Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   25   38 991  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   7   43 274  
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   0   2 667  
           
  Hand in Hand India   Utfall september   Ack. september  
             
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   20 115   2 391 252  
  — varav kvinnor 20 115   2 391 252  
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   19 316   2 477 537  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   31 428   3 860 176  
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   2108   205 146  
             
  Hand in Hand Eastern Africa **   Utfall september   Ack. september  
             
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   3 025   444 789*  
  — varav kvinnor 2 420   355 831  
Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   1 051   382 133**  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   1 346   522 167*  
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   172   20 069  
             
  Hand in Hand Zimbabwe   Utfall september   Ack. september  
             
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   41   17 937  
  — varav kvinnor 38 14 468  
Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   125   11 683  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   302   13 499  
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   4   2 003  
             
  Södra Afrika ***   Utfall september   Ack. september  
             
  Medlemmar i självhjälpsgrupper     154 467  
— varav kvinnor      
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter     53 089  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb     135 299  

*Samtliga siffror är ackumulerade från verksamhetens start i respektive land.
** Projektet i Rwanda som är avslutat sedan 2015 är inräknat i Östra Afrikas siffror. Östra Afrika omfattar f.ö. verksamheter i Kenya, Tanzania.
*** Avslutade projekt. Innefattar Sydafrika, Lesotho och Swaziland. I Sydafrika har vi utarbetat en framgångsrik strategi för lokal finansiering som resulterat i projekt som nu finansieras av lokala myndigheter och organisationer, medan projekten i Swaziland och Lesotho är avslutade.