Månadsrapport september 2019
Månadsrapporter

Månadsrapport september 2019

Sammanlagt verksamhetsresultat som inkluderar statistik till och med 30 september 2019 från Hand in Hands partnerorganisationer.*

Siffrorna från det avslutade projektet i Rwanda har i slagits samman med Östra Afrikas siffror. Projekten i Södra Afrika är avslutade och nedan redovisas slutresultatet.

  Hand in Hand Afghanistan   Utfall september   Ack. september  
             
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   3   2 609  
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   83   43 639  
— varav kvinnor 56   28 082
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   450   36 370  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   447   40 829  
     
  Hand in Hand India   Utfall september   Ack. september  
             
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   3 253   179 769  
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   26 653   2 183 373  
  — varav kvinnor 26 653   2 183 373  
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   23 973   2 286 762  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   41 812   3 546 713  
             
  Hand in Hand Eastern Africa **   Utfall september   Ack. september  
             
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   140   19 043  
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   2 792   426 202**  
— varav kvinnor 2 234   340 962
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   2 799   368 503**  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   4 123   503 831**  
       
  Hand in Hand Zimbabwe   Utfall september   Ack. september  
             
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   35   1 688  
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   265   15 145  
— varav kvinnor 198 12 140
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   234   9 401  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   309   10 162  
       
  Södra Afrika ***   Utfall september   Ack. september  
             
  Medlemmar i självhjälpsgrupper     154 467  
— varav kvinnor    
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter     53 089  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb     135 299

*Samtliga siffror är ackumulerade från verksamhetens start i respektive land.
** Projektet i Rwanda som är avslutat sedan 2015 är inräknat i Östra Afrikas siffror. Östra Afrika omfattar f.ö. verksamheter i Kenya, Tanzania.
*** Avslutade projekt. Innefattar Sydafrika, Lesotho och Swaziland. I Sydafrika har vi utarbetat en framgångsrik strategi för lokal finansiering som resulterat i projekt som nu finansieras av lokala myndigheter och organisationer, medan projekten i Swaziland och Lesotho är avslutade.