Månadsrapport september 2017
Månadsrapporter

Månadsrapport september 2017

Sammanlagt verksamhetsresultat som inkluderar statistik till och med september 2017 från Hand in Hands partnerorganisationer.*

Genom Hand in Hand Indias fantastiska arbete har det denna månad skapats över 42 000 jobb i Indien! Sedan vi började bedriva vår verksamhet i Zimbabwe har det idag skapats eller vidareutvecklats över 4 100 företag i landet.

Siffrorna från det avslutade projektet i Rwanda har i slagits samman med Östra Afrikas siffror. Projekten i Södra Afrika är avslutade och nedan redovisas slutresultatet.

  Afghanistan   Utfall september   Ack. september  
             
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   7   2 298  
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   111   37 241  
 — varav kvinnor 71   23 763
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   235   29 537  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   215   34 690  
     
  Indien   Utfall september   Ack. september  
             
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   2 513   117 176  
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   27 110   1 528 011  
   — varav kvinnor 27 110   1 528 011  
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   20 622    1 698 638  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   42 358   2 521 945  
             
  Östra Afrika **   Utfall september   Ack. september  
             
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   155   14 644  
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   2 864   333 740**  
 — varav kvinnor 2 291   266 992
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   2 192   310 441**  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   3 043   418 863**  
       
  Zimbabwe   Utfall september   Ack. september  
             
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   26   832  
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   278   7 880  
 — varav kvinnor 206 6 424
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   354   4 119  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   330   3 677  
       
  Södra Afrika ***   Utfall december   Ack. december  
             
  Medlemmar i självhjälpsgrupper    –   154 467  
 — varav kvinnor    
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter     53 089  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb     135 299

*Samtliga siffror är ackumulerade från verksamhetens start i respektive land.
** Projektet i Rwanda som är avslutat sedan 2015 är inräknat i Östra Afrikas siffror. Östra Afrika omfattar f.ö. verksamheter i Kenya, Tanzania.
*** Avslutade projekt. Innefattar Sydafrika, Lesotho och Swaziland. I Sydafrika har vi utarbetat en framgångsrik strategi för lokal finansiering som resulterat i projekt som nu finansieras av lokala myndigheter och organisationer, medan projekten i Swaziland och Lesotho är avslutade.