MÅNADSRAPPORT SEPTEMBER 2015
Månadsrapporter

MÅNADSRAPPORT SEPTEMBER 2015

Verksamhetsresultat som inkluderar statistik till och med september 2015

Nu har även Zimbabwe tillkommit på resultatlistan, siffrorna därifrån har tidigare ingått i den totala siffran vi rapporterat från södra Afrika tillsammans med Sydafrika, Lesotho och Swaziland. I Sydafrika har vi utarbetat en framgångsrik strategi för lokal finansiering som resulterat i projekt som nu finansieras av lokala myndigheter och organisationer, medan projekten i Swaziland och Lesotho är avslutade. I Zimbabwe fortsätter dock Hand in Hands verksamhet och därför kommer landets resultat från och med nu rapporteras separat.

Medarbetare Afghanistan   Utfall september   Ack. september  
Heltidsanställda   -3   204  
Volontärer      
           
Självhjälpsgrupper Afghanistan          
Självhjälpsgrupper   2   2 238  
Medlemmar i självhjälpsgrupper   57   36 008  
Affärsverksamheter   60   9 329  
Skapade eller vidareutvecklade jobb   175   14 857  
           
Medarbetare östra Afrika   Utfall september   Ack. september  
Heltidsanställda   -8   262  
Volontärer   0   0  
           
Självhjälpsgrupper östra Afrika          
Självhjälpsgrupper   280   6 379  
Medlemmar i självhjälpsgrupper   6 056   126 563  
Affärsverksamheter   7 012   136 657  
Skapade eller vidareutvecklade jobb   9 870   176 719  
           
Medarbetare Zimbabwe   Utfall september   Ack. september  
Heltidsanställda   50   50  
Volontärer   0   0  
           
Självhjälpsgrupper Zimbabwe          
Självhjälpsgrupper      
Medlemmar i självhjälpsgrupper     82 730  
Affärsverksamheter      
Skapade eller vidareutvecklade jobb     74 490  
           
Självhjälpsgrupper södra Afrika**          
Affärsverksamheter     53 123  
Skapade eller vidareutvecklade jobb     60 920  
           
Medarbetare Indien   Utfall september   Ack. september  
Heltidsanställda   7   1 422  
Volontärer   26   54 642  
           
Självhjälpsgrupper Indien          
Självhjälpsgrupper   988   82 090  
Medlemmar i självhjälpsgrupper   12 635   1 144 448  
Mindre affärsverksamheter***   17 690   1 298 704  
Medelstora affärsverksamheter   811   42 366  
           
Bekämpning av barnarbete Indien          
Barn ut ur arbete och in i skola   50   258 127  
           
Medborgarcenter Indien          
Medborgar/IT centers     3 379  
           
Jobb          
Skapade eller vidareutvecklade jobb   19 741   1 922 653  
           
Miljö Indien          
Hushåll som ingår i avfallshanteringsprogram   7 500   417 092  

*Samtliga siffror är ackumulerade från verksamhetens start i respektive land till och med 31 augusti 2015 (med undantag från siffrorna i södra Afrika där Hand in Hands verksamhet nu är avslutad).
**Innefattar Sydafrika, Lesotho och Swaziland
***Baserat på antal utgivna lån.