Månadsrapport Oktober 2021
Månadsrapporter

Månadsrapport Oktober 2021

Sammanlagt verksamhetsresultat som inkluderar statistik till och med 31 juli 2021 från Hand in Hands partnerorganisationer.*

Siffrorna från det avslutade projektet i Rwanda har i slagits samman med Östra Afrikas siffror. Projekten i Södra Afrika är avslutade och nedan redovisas slutresultatet.

  Hand in Hand Afghanistan   Utfall oktober   Ack. oktober  
             
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   0   46 731  
  — varav kvinnor 0   30 233  
Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   9   40 265  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   34   44 607  
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   0   2 763  
           
  Hand in Hand India   Utfall oktober   Ack. oktober  
             
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   27 396   2 633 692  
  — varav kvinnor 27 396   2 633 692  
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   31 648   2 773 736  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   42 804   4 238 973  
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   3206   233 109  
             
  Hand in Hand Eastern Africa **   Utfall oktober   Ack. oktober  
             
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   1 045    483 192*  
  — varav kvinnor 806   386 554  
Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   4 348   408 488*  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   5 647   557 969*  
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   46   22 137  
             
  Hand in Hand Zimbabwe   Utfall oktober   Ack. oktober  
             
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   105   21 029  
  — varav kvinnor 88 16 933  
Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   325   14 265  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   141   16 810  
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   13   2 358  
             
  Södra Afrika ***   Utfall september   Ack. september  
             
  Medlemmar i självhjälpsgrupper     154 467  
— varav kvinnor   123 574  
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter     53 089  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb     135 299  

*Samtliga siffror är ackumulerade från verksamhetens start i respektive land.
** Projektet i Rwanda som är avslutat sedan 2015 är inräknat i Östra Afrikas siffror. Östra Afrika omfattar f.ö. verksamheter i Kenya, Tanzania.
*** Avslutade projekt. Innefattar Sydafrika, Lesotho och Swaziland. I Sydafrika har vi utarbetat en framgångsrik strategi för lokal finansiering som resulterat i projekt som nu finansieras av lokala myndigheter och organisationer, medan projekten i Swaziland och Lesotho är avslutade.