Månadsrapport oktober 2020
Månadsrapporter

Månadsrapport oktober 2020

Sammanlagt verksamhetsresultat som inkluderar statistik till och med 31 oktober 2020 från Hand in Hands partnerorganisationer.*

Siffrorna från det avslutade projektet i Rwanda har i slagits samman med Östra Afrikas siffror. Projekten i Södra Afrika är avslutade och nedan redovisas slutresultatet.

  Hand in Hand Afghanistan   Utfall oktober   Ack. oktober  
             
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   1186   46 038  
  — varav kvinnor 830   29 748  
Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   70   39 061  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   718   43 292  
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   64   2 731  
           
  Hand in Hand India   Utfall oktober   Ack. oktober  
             
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   16 894   2 408 146  
  — varav kvinnor 16 894   2 408 146  
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   18 112   2 495 649  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   26 396   3 886 572  
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   1722   206 868  
             
  Hand in Hand Eastern Africa **   Utfall oktober   Ack. oktober  
             
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   2 780   447 569*  
  — varav kvinnor 2 224   358 055  
Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   1 125   383 258**  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   1 580   523 747*  
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   155   20 224  
             
  Hand in Hand Zimbabwe   Utfall oktober   Ack. oktober  
             
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   289   18 267  
  — varav kvinnor 178 14 684  
Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   87   11 895  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   16   13 817  
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   38   2 045  
             
  Södra Afrika ***   Utfall oktober   Ack. oktober  
             
  Medlemmar i självhjälpsgrupper     154 467  
— varav kvinnor      
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter     53 089  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb     135 299  

*Samtliga siffror är ackumulerade från verksamhetens start i respektive land.
** Projektet i Rwanda som är avslutat sedan 2015 är inräknat i Östra Afrikas siffror. Östra Afrika omfattar f.ö. verksamheter i Kenya, Tanzania.
*** Avslutade projekt. Innefattar Sydafrika, Lesotho och Swaziland. I Sydafrika har vi utarbetat en framgångsrik strategi för lokal finansiering som resulterat i projekt som nu finansieras av lokala myndigheter och organisationer, medan projekten i Swaziland och Lesotho är avslutade.