Månadsrapport oktober 2019
Månadsrapporter

Månadsrapport oktober 2019

Sammanlagt verksamhetsresultat som inkluderar statistik till och med 31 oktober 2019 från Hand in Hands partnerorganisationer.*

Siffrorna från det avslutade projektet i Rwanda har i slagits samman med Östra Afrikas siffror. Projekten i Södra Afrika är avslutade och nedan redovisas slutresultatet.

  Hand in Hand Afghanistan   Utfall oktober   Ack. oktober  
             
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   5   2 614  
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   94   43 733  
— varav kvinnor 64   28 146
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   902   37 272  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   875   41 704  
     
  Hand in Hand India   Utfall oktober   Ack. oktober  
             
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   3 143   182 912  
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   25 146   2 208 519  
  — varav kvinnor 25 146   2 208 519  
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   20 913   2 307 675  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   40 459   3 587 172  
             
  Hand in Hand Eastern Africa **   Utfall oktober   Ack. oktober  
             
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   92   19 135  
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   1 969   428 171*  
— varav kvinnor 1 575   342 537
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   2 202   370 705**  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   3 142   506 973**  
       
  Hand in Hand Zimbabwe   Utfall oktober   Ack. oktober  
             
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   23   1 711  
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   220   15 365  
— varav kvinnor 181 12 321
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   307   9 708  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   426   10 588  
       
  Södra Afrika ***   Utfall oktober   Ack. oktober  
             
  Medlemmar i självhjälpsgrupper     154 467  
— varav kvinnor    
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter     53 089  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb     135 299

*Samtliga siffror är ackumulerade från verksamhetens start i respektive land.
** Projektet i Rwanda som är avslutat sedan 2015 är inräknat i Östra Afrikas siffror. Östra Afrika omfattar f.ö. verksamheter i Kenya, Tanzania.
*** Avslutade projekt. Innefattar Sydafrika, Lesotho och Swaziland. I Sydafrika har vi utarbetat en framgångsrik strategi för lokal finansiering som resulterat i projekt som nu finansieras av lokala myndigheter och organisationer, medan projekten i Swaziland och Lesotho är avslutade.