Månadsrapport oktober 2017
Månadsrapporter

Månadsrapport oktober 2017

Sammanlagt verksamhetsresultat som inkluderar statistik till och med oktober 2017 från Hand in Hands partnerorganisationer.*

Totalt sett har det skapats eller vidareutvecklats över 30 000 affärsverksamheter genom Hand in Hand Afghanistans otroliga arbete. Under oktober har omkring 28 000 kvinnor blivit medlemmar i självhjälpsgrupper i Indien! 

Siffrorna från det avslutade projektet i Rwanda har i slagits samman med Östra Afrikas siffror. Projekten i Södra Afrika är avslutade och nedan redovisas slutresultatet.

  Afghanistan   Utfall oktober   Ack. oktober  
             
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   25   2 323  
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   500   37 741  
 — varav kvinnor 320   24 154
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   942   30 479  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   911   35 601  
     
  Indien   Utfall oktober   Ack. oktober  
             
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   2 386   119 562  
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   27 975   1 555 986  
   — varav kvinnor 27 975   1 555 986  
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   14 049    1 712 687  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   43 709   2 565 654  
             
  Östra Afrika **   Utfall oktober   Ack. oktober  
             
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   105   14 749  
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   1 835   335 575**  
 — varav kvinnor 1 468   268 460
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   1 446   311 887**  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   2 098   420 961**  
       
  Zimbabwe   Utfall oktober   Ack. oktober  
             
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   58   890  
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   359   8 239  
 — varav kvinnor 264 6 688
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   356   4 475  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   435   4 112  
       
  Södra Afrika ***   Utfall december   Ack. december  
             
  Medlemmar i självhjälpsgrupper    –   154 467  
 — varav kvinnor    
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter     53 089  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb     135 299

*Samtliga siffror är ackumulerade från verksamhetens start i respektive land.
** Projektet i Rwanda som är avslutat sedan 2015 är inräknat i Östra Afrikas siffror. Östra Afrika omfattar f.ö. verksamheter i Kenya, Tanzania.
*** Avslutade projekt. Innefattar Sydafrika, Lesotho och Swaziland. I Sydafrika har vi utarbetat en framgångsrik strategi för lokal finansiering som resulterat i projekt som nu finansieras av lokala myndigheter och organisationer, medan projekten i Swaziland och Lesotho är avslutade.