MÅNADSRAPPORT OKTOBER 2016
Månadsrapporter

MÅNADSRAPPORT OKTOBER 2016

Verksamhetsresultat som inkluderar statistik till och med oktober 2016

Vi kan nu konstatera att vi sedan starten bidragit till att starta eller vidareutveckla drygt 1,6 miljoner företag samt 2,7 miljoner jobb. Dessutom ser vi med glädje att över 50 000 affärsverksamheter i Indien nu är stora nog att kallas medelstora affärsverksamheter. Det betyder att de använder sig av anställda som rekryterats utanför den egna familjen och att det investerats minst 50 000 Rupies, motsvarande drygt 6 700 SEK, i verksamheten.

Vårt projekt i Rwanda är avslutat och därmed uppdateras inte de siffrorna längre.

Afghanistan   Utfall oktober   Ack. oktober  
Heltidsanställda     269  
     
           
Självhjälpsgrupper     2 252  
Medlemmar i självhjälpsgrupper     36 507  
     
Affärsverksamheter   1 009   25 224  
Skapade eller vidareutvecklade jobb   1 290   29 691  
     
           
Östra Afrika   Utfall oktober   Ack. oktober  
Heltidsanställda   -39   247  
     
           
Självhjälpsgrupper   581   8 490  
Medlemmar i självhjälpsgrupper   10 956   167 780  
     
Affärsverksamheter   13 720   195 168  
Skapade eller vidareutvecklade jobb   18 547   259 582  
     
           
Rwanda   Utfall mars   Ack. mars  
Självhjälpsgrupper   12   4 390  
Medlemmar i självhjälpsgrupper   649   129 816  
     
Affärsverksamheter   4 658   83 438  
Skapade eller vidareutvecklade jobb   1 379   115 041  
     
           
Zimbabwe   Utfall oktober   Ack. oktober  
Heltidsanställda     50  
     
           
Självhjälpsgrupper      
Medlemmar i självhjälpsgrupper     82 730  
     
Affärsverksamheter      
Skapade eller vidareutvecklade jobb     74 490  
     
           
Södra Afrika**          
 Affärsverksamheter     53 123  
 Skapade eller vidareutvecklade jobb     60 920  
     
           
Indien   Utfall oktober   Ack. oktober  
Heltidsanställda   -55   1 296  
Volontärer   23   56 154  
           
     
Självhjälpsgrupper   5 144   99 493  
Medlemmar i självhjälpsgrupper   56 712   1 337 294  
     
Mindre affärsverksamheter***   39 865    1 458 819  
Medelstora affärsverksamheter   2 065   50 547  
Skapade eller vidareutvecklade jobb   28 335   2 163 689  
     
           
Barn ut ur arbete och in i skola   578   274 501  
     
           
Medborgarcenters   17   3 460  
     
           
Hushåll som ingår i avfallshanteringsprogram   4 500   448185

*Samtliga siffror är ackumulerade från verksamhetens start i respektive land till och med 31 augusti 2015 (med undantag från siffrorna i södra Afrika där Hand in Hands verksamhet nu är avslutad).
**Innefattar Sydafrika, Lesotho och Swaziland. I Sydafrika har vi utarbetat en framgångsrik strategi för lokal finansiering som resulterat i projekt som nu finansieras av lokala myndigheter och organisationer, medan projekten i Swaziland och Lesotho är avslutade.
***Baserat på antal utgivna lån.