MÅNADSRAPPORT OKTOBER 2015
Månadsrapporter

MÅNADSRAPPORT OKTOBER 2015

Verksamhetsresultat som inkluderar statistik till och med oktober 2015

Nu har även Zimbabwe tillkommit på resultatlistan, siffrorna därifrån har tidigare ingått i den totala siffran vi rapporterat från södra Afrika tillsammans med Sydafrika, Lesotho och Swaziland. I Sydafrika har vi utarbetat en framgångsrik strategi för lokal finansiering som resulterat i projekt som nu finansieras av lokala myndigheter och organisationer, medan projekten i Swaziland och Lesotho är avslutade. I Zimbabwe fortsätter dock Hand in Hands verksamhet och därför kommer landets resultat från och med nu rapporteras separat. I oktober startades nio nya Citizen Centers i Indien. Dessa fungerar som utbildningscenters för dator och IT-kunskap och ger också byborna möjlighet att ta del av nyheter, samhällsinformation samt söka statliga bidrag.

Medarbetare Afghanistan   Utfall oktober   Ack. oktober  
Heltidsanställda   -6   198  
Volontärer      
           
Självhjälpsgrupper Afghanistan          
Självhjälpsgrupper   10   2 248  
Medlemmar i självhjälpsgrupper   222   36 230  
Affärsverksamheter   298   9 627  
Skapade eller vidareutvecklade jobb   495   15 352  
           
Medarbetare östra Afrika   Utfall oktober   Ack. oktober  
Heltidsanställda   18   280  
Volontärer   0   0  
           
Självhjälpsgrupper östra Afrika          
Självhjälpsgrupper   134   6 518  
Medlemmar i självhjälpsgrupper   2 845   129 258  
Affärsverksamheter   4 650   141 028  
Skapade eller vidareutvecklade jobb   6 572   183 291  
           
Medarbetare Zimbabwe   Utfall oktober   Ack. oktober  
Heltidsanställda     50  
Volontärer   0   0  
           
Självhjälpsgrupper Zimbabwe          
Självhjälpsgrupper      
Medlemmar i självhjälpsgrupper     82 730  
Affärsverksamheter      
Skapade eller vidareutvecklade jobb     74 490  
           
Självhjälpsgrupper södra Afrika**          
Affärsverksamheter     53 123  
Skapade eller vidareutvecklade jobb     60 920  
           
Medarbetare Indien   Utfall oktober   Ack. oktober  
Heltidsanställda   7   1 422  
Volontärer   26   54 642  
           
Självhjälpsgrupper Indien          
Självhjälpsgrupper   1 048   82 090  
Medlemmar i självhjälpsgrupper   13 475   1 157 923  
Mindre affärsverksamheter***   17 742   1 316 446  
Medelstora affärsverksamheter   575   42 941  
           
Bekämpning av barnarbete Indien          
Barn ut ur arbete och in i skola   113   258 240  
           
Medborgarcenter Indien          
Medborgar/IT centers   9   3 388  
           
Jobb          
Skapade eller vidareutvecklade jobb   21 054   1 943 707  
           
Miljö Indien          
Hushåll som ingår i avfallshanteringsprogram   2 138   419 230

*Samtliga siffror är ackumulerade från verksamhetens start i respektive land till och med 31 augusti 2015 (med undantag från siffrorna i södra Afrika där Hand in Hands verksamhet nu är avslutad).
**Innefattar Sydafrika, Lesotho och Swaziland
***Baserat på antal utgivna lån.