Månadsrapport november
Månadsrapporter

Månadsrapport november

Sammanlagt verksamhetsresultat som inkluderar statistik till och med 30:e november 2018 från Hand in Hands partnerorganisationer.*

Siffrorna från det avslutade projektet i Rwanda har i slagits samman med Östra Afrikas siffror. Projekten i Södra Afrika är avslutade och nedan redovisas slutresultatet.

  Hand in Hand Afghanistan   Utfall november   Ack. november  
             
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   3   2 423  
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   69   39 776  
 — varav kvinnor 46   25 478
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   850  

33 530

 
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   830  

38 225

 
     
  Hand in Hand India   Utfall november   Ack. november  
             
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   2 569   151 884  
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   27 206   1 915 417  
   — varav kvinnor 27 206   1 915 417  
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   14 881   2 034 701  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   42 508   3 127 407  
             
  Hand in Hand Eastern Africa **   Utfall november   Ack. november  
             
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   78   17 047  
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   1 656   383 558**  
 — varav kvinnor 1 325   306 846
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   2 621   345 888**  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   3 545   467 671**  
       
  Hand in Hand Zimbabwe   Utfall november   Ack. november  
             
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   14   1 295  
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   149   11 836  
 — varav kvinnor 85 9 448
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   713   8 824  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   746   9 318  
       
  Södra Afrika ***   Utfall november   Ack. november  
             
  Medlemmar i självhjälpsgrupper    –   154 467  
 — varav kvinnor    
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter     53 089  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb     135 299

*Samtliga siffror är ackumulerade från verksamhetens start i respektive land.
** Projektet i Rwanda som är avslutat sedan 2015 är inräknat i Östra Afrikas siffror. Östra Afrika omfattar f.ö. verksamheter i Kenya, Tanzania.
*** Avslutade projekt. Innefattar Sydafrika, Lesotho och Swaziland. I Sydafrika har vi utarbetat en framgångsrik strategi för lokal finansiering som resulterat i projekt som nu finansieras av lokala myndigheter och organisationer, medan projekten i Swaziland och Lesotho är avslutade.