Månadsrapport november 2020
Månadsrapporter

Månadsrapport november 2020

Sammanlagt verksamhetsresultat som inkluderar statistik till och med 30 november 2020 från Hand in Hands partnerorganisationer.*

Siffrorna från det avslutade projektet i Rwanda har i slagits samman med Östra Afrikas siffror. Projekten i Södra Afrika är avslutade och nedan redovisas slutresultatet.

  Hand in Hand Afghanistan   Utfall november   Ack. november  
             
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   37   46 075  
  — varav kvinnor 26   29 774  
Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   371   39 432  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   373   43 665  
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   2   2 733  
           
  Hand in Hand India   Utfall november   Ack. november  
             
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   17 810   2 425 956  
  — varav kvinnor 17 810   2 425 956  
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   24 699   2 520 348  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   27 827   3 914 399  
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   2 039   208 907  
             
  Hand in Hand Eastern Africa **   Utfall november   Ack. november  
             
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   1 662   449 231*  
  — varav kvinnor 1 330   359 385  
Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   1 073   384 331*  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   1 442   525 189*  
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   93   20 317  
             
  Hand in Hand Zimbabwe   Utfall november   Ack. november  
             
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   137   18 364  
  — varav kvinnor 82 14 766  
Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   217   12 072  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   85   13 902  
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   10   2 055  
             
  Södra Afrika ***   Utfall november   Ack. november  
             
  Medlemmar i självhjälpsgrupper     154 467  
— varav kvinnor      
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter     53 089  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb     135 299  

*Samtliga siffror är ackumulerade från verksamhetens start i respektive land.
** Projektet i Rwanda som är avslutat sedan 2015 är inräknat i Östra Afrikas siffror. Östra Afrika omfattar f.ö. verksamheter i Kenya, Tanzania.
*** Avslutade projekt. Innefattar Sydafrika, Lesotho och Swaziland. I Sydafrika har vi utarbetat en framgångsrik strategi för lokal finansiering som resulterat i projekt som nu finansieras av lokala myndigheter och organisationer, medan projekten i Swaziland och Lesotho är avslutade.