Månadsrapport november 2019
Månadsrapporter

Månadsrapport november 2019

Sammanlagt verksamhetsresultat som inkluderar statistik till och med 30 november 2019 från Hand in Hands partnerorganisationer.*

Siffrorna från det avslutade projektet i Rwanda har i slagits samman med Östra Afrikas siffror. Projekten i Södra Afrika är avslutade och nedan redovisas slutresultatet.

  Hand in Hand Afghanistan   Utfall november   Ack. november  
             
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   6   2 620  
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   155   43 888  
— varav kvinnor 107   28 253
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   554   37 826  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   536   42 240  
     
  Hand in Hand India   Utfall november   Ack. november  
             
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   3 281   186 193  
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   26 439   2 234 958  
  — varav kvinnor 26 439   2 234 958  
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   22 025   2 329 700  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   41 796   3 628 968  
             
  Hand in Hand Eastern Africa **   Utfall november   Ack. november  
             
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   102   19 237  
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   1 965   430 136*  
— varav kvinnor 1 572   344 109
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   1 964   372 669**  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   2 639   509 612**  
       
  Hand in Hand Zimbabwe   Utfall november   Ack. november  
             
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   7   1 718  
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   44   15 402  
— varav kvinnor 37 12 358
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   181   9 889  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   250   10 838  
       
  Södra Afrika ***   Utfall november   Ack. november  
             
  Medlemmar i självhjälpsgrupper     154 467  
— varav kvinnor    
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter     53 089  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb     135 299

*Samtliga siffror är ackumulerade från verksamhetens start i respektive land.
** Projektet i Rwanda som är avslutat sedan 2015 är inräknat i Östra Afrikas siffror. Östra Afrika omfattar f.ö. verksamheter i Kenya, Tanzania.
*** Avslutade projekt. Innefattar Sydafrika, Lesotho och Swaziland. I Sydafrika har vi utarbetat en framgångsrik strategi för lokal finansiering som resulterat i projekt som nu finansieras av lokala myndigheter och organisationer, medan projekten i Swaziland och Lesotho är avslutade.