Månadsrapport november 2017
Månadsrapporter

Månadsrapport november 2017

Sammanlagt verksamhetsresultat som inkluderar statistik till och med november 2017 från Hand in Hands partnerorganisationer.*

I november har över 47 000 jobb skapats eller vidareutvecklats i Indien! Genom Hand in Hand Eastern Africas fantastiska arbete har ytterligare omkring 3000 människor blivit medlemmar i självhjälpsgrupper i Kenya.

Siffrorna från det avslutade projektet i Rwanda har i slagits samman med Östra Afrikas siffror. Projekten i Södra Afrika är avslutade och nedan redovisas slutresultatet.

  Afghanistan   Utfall november   Ack. november  
             
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   0   2 323  
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   0   37 741  
 — varav kvinnor 0   24 154
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   720   31 199  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   685   36 286  
     
  Indien   Utfall november   Ack. november  
             
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   2 607   122 169  
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   30 345   1 586 331  
   — varav kvinnor 30 345   1 586 331  
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   32 227    1 744 914  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   47 412   2 613 066  
             
  Östra Afrika **   Utfall november   Ack. november  
             
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   154   14 903  
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   2 988   338 563**  
 — varav kvinnor 2 390   270 850
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   1 870   313 757**  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   2 428   423 389**  
       
  Zimbabwe   Utfall november   Ack. november  
             
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   19   909  
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   277   8 516  
 — varav kvinnor 204 6 892
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   331   4 806  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   471   4 583  
       
  Södra Afrika ***   Utfall december   Ack. december  
             
  Medlemmar i självhjälpsgrupper    –   154 467  
 — varav kvinnor    
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter     53 089  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb     135 299

*Samtliga siffror är ackumulerade från verksamhetens start i respektive land.
** Projektet i Rwanda som är avslutat sedan 2015 är inräknat i Östra Afrikas siffror. Östra Afrika omfattar f.ö. verksamheter i Kenya, Tanzania.
*** Avslutade projekt. Innefattar Sydafrika, Lesotho och Swaziland. I Sydafrika har vi utarbetat en framgångsrik strategi för lokal finansiering som resulterat i projekt som nu finansieras av lokala myndigheter och organisationer, medan projekten i Swaziland och Lesotho är avslutade.