MÅNADSRAPPORT NOVEMBER 2016
Månadsrapporter

MÅNADSRAPPORT NOVEMBER 2016

Sammanlagt verksamhetsresultat som inkluderar statistik till och med november 2016 från Hand in Hands partnerorganisationer.*

Sedan starten har vi bidragit till att starta eller vidareutveckla drygt 1,8 miljoner företag samt 2,8 miljoner jobb. I  Zimbabwe är verksamheten igång med stadigt ökande siffror med snart 5000 startade affärsverksamheter och drygt 4200 skapade jobb.

Siffrorna från det avslutade projektet i Rwanda har i slagits samman med Östra Afrikas siffror. Projekten i Södra Afrika är avslutade och nedan redovisas slutresultatet.

  Afghanistan   Utfall november   Ack. november  
  Hand in Hand Afghanistan har f.n. 269 anställda.          
  Medlemmar i självhjälpsgrupper    –   36 507  
 — varav kvinnor   23 364
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   971   26 195  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   1 060   30 751  
     
  Indien   Utfall november   Ack. november  
  Hand in Hand Indien har f.n. 1 445 anställda.          
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   15 479   1 352 773  
   — varav kvinnor     1 352 773  
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   6112    1 464 931  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   24 185   2 187 874  
  Barn mobiliserade till skolan   23   274 524  
           
  Östra Afrika **   Utfall november   Ack. november  
  Hand in Hand Östra Afrika har f.n. 246 anställda.          
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   2 600   300 196**  
   — varav kvinnor     240 156  
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   3 020   282 157**  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   4 133   379 505**  
       
  Zimbabwe   Utfall november   Ack. november  
  Hand in Hand Zimbabwe har f.n. 50 anställda.          
  Medlemmar i självhjälpsgrupper    265   3 059  
 — varav kvinnor    
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   352   2 830  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   504   2 238  
       
  Södra Afrika ***   Utfall november   Ack. november  
             
  Medlemmar i självhjälpsgrupper    –   154 467  
 — varav kvinnor    
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter     53 089  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb     135 299

*Samtliga siffror är ackumulerade från verksamhetens start i respektive land.
** Projektet i Rwanda som är avslutat sedan 2015 är inräknat i Östra Afrikas siffror. Östra Afrika omfattar f.ö. verksamheter i Kenya, Tanzania.
*** Avslutade projekt. Innefattar Sydafrika, Lesotho och Swaziland. I Sydafrika har vi utarbetat en framgångsrik strategi för lokal finansiering som resulterat i projekt som nu finansieras av lokala myndigheter och organisationer, medan projekten i Swaziland och Lesotho är avslutade.