MÅNADSRAPPORT NOVEMBER 2015
Månadsrapporter

MÅNADSRAPPORT NOVEMBER 2015

Verksamhetsresultat som inkluderar statistik till och med november 2015

Nytt för månaden är att även Rwanda tillkommit på resultatlistan. Arbetet där utförs tillsammans med organisationen Care International som står för mobiliseringen av grupperna och medlemmarna. Hand in Hands personal tillför den viktiga affärsträningen till det arbetet som redan utförts av Care. Arbetet leds från Hand in Hand Eastern Africa med huvudkontor i Nairobi.

I Sydafrika har vi utarbetat en framgångsrik strategi för lokal finansiering som resulterat i projekt som nu finansieras av lokala myndigheter och organisationer, medan projekten i Swaziland och Lesotho är avslutade. I Zimbabwe fortsätter dock Hand in Hands verksamhet och därför rapporteras landets resultat numera separat.

Afghanistan   Utfall november   Ack. november  
Heltidsanställda   3   201  
     
           
Självhjälpsgrupper   3   2 251  
Medlemmar i självhjälpsgrupper   117   36 347  
     
Affärsverksamheter   1 778   11 405  
Skapade eller vidareutvecklade jobb   2 655   18 007  
     
           
Östra Afrika   Utfall november   Ack. november  
Heltidsanställda   -1   279  
     
           
Självhjälpsgrupper   92   6 610  
Medlemmar i självhjälpsgrupper   2 624   131 882  
     
Affärsverksamheter   5 093   146 121  
Skapade eller vidareutvecklade jobb   7 018   189 902  
     
           
Rwanda   Utfall oktober   Ack. oktober  
Självhjälpsgrupper       4 378  
Medlemmar i självhjälpsgrupper       129 167  
     
Affärsverksamheter       78 780  
Skapade eller vidareutvecklade jobb       113 662  
     
           
Zimbabwe   Utfall november   Ack. november  
Heltidsanställda     50  
     
           
Självhjälpsgrupper      
Medlemmar i självhjälpsgrupper     82 730  
     
Affärsverksamheter      
Skapade eller vidareutvecklade jobb     74 490  
     
           
Södra Afrika**          
Affärsverksamheter     53 123  
Skapade eller vidareutvecklade jobb     60 920  
     
           
Indien   Utfall november   Ack. november  
Heltidsanställda   -3   1 515  
Volontärer   25   54 700  
           
     
Självhjälpsgrupper   724   83 862  
Medlemmar i självhjälpsgrupper   9 021   1 166 944  
     
Mindre affärsverksamheter***   9 558   1 326 004  
Medelstora affärsverksamheter   303   43 244  
     
           
Barn ut ur arbete och in i skola   1   258 241  
     
           
Medborgarcenters   20   3 408  
     
           
Skapade eller vidareutvecklade jobb   14 095   1 957 802  
     
           
Hushåll som ingår i avfallshanteringsprogram   12 030   431 260

*Samtliga siffror är ackumulerade från verksamhetens start i respektive land till och med 31 augusti 2015 (med undantag från siffrorna i södra Afrika där Hand in Hands verksamhet nu är avslutad).
**Innefattar Sydafrika, Lesotho och Swaziland
***Baserat på antal utgivna lån.