Månadsrapport mars
Månadsrapporter

Månadsrapport mars

Sammanlagt verksamhetsresultat som inkluderar statistik till och med mars 2018 från Hand in Hands partnerorganisationer.*

Under mars månad har det skapats eller vidareutvecklats över 42 000 jobb och över 34 000 företag i Indien.

Siffrorna från det avslutade projektet i Rwanda har i slagits samman med Östra Afrikas siffror. Projekten i Södra Afrika är avslutade och nedan redovisas slutresultatet.

  Afghanistan   Utfall mars   Ack. mars  
             
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   19   2 369  
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   351   38 646  
 — varav kvinnor 228   24 740
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   59   31 559  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   34   36 450  
     
  Indien   Utfall mars   Ack. mars  
             
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   2 628   132 885  
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   27 519   1 707 180  
   — varav kvinnor 27 519   1 707 180  
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   34 496    1 858 072  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   42 997   2 801 885  
             
  Östra Afrika **   Utfall mars   Ack. mars  
             
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   283   15 657  
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   5 996   354 777**  
 — varav kvinnor 4 797   283 822
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   2 712   321 026**  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   3 620   433 116**  
       
  Zimbabwe   Utfall mars   Ack. mars  
             
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   103   1 054  
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   867   9 741  
 — varav kvinnor 667 7 843
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   573   5 630  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   565   5 494  
       
  Södra Afrika ***   Utfall december   Ack. december  
             
  Medlemmar i självhjälpsgrupper    –   154 467  
 — varav kvinnor    
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter     53 089  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb     135 299

*Samtliga siffror är ackumulerade från verksamhetens start i respektive land.
** Projektet i Rwanda som är avslutat sedan 2015 är inräknat i Östra Afrikas siffror. Östra Afrika omfattar f.ö. verksamheter i Kenya, Tanzania.
*** Avslutade projekt. Innefattar Sydafrika, Lesotho och Swaziland. I Sydafrika har vi utarbetat en framgångsrik strategi för lokal finansiering som resulterat i projekt som nu finansieras av lokala myndigheter och organisationer, medan projekten i Swaziland och Lesotho är avslutade.