Månadsrapport mars 2021
Månadsrapporter

Månadsrapport mars 2021

Sammanlagt verksamhetsresultat som inkluderar statistik till och med 31 mars 2021 från Hand in Hands partnerorganisationer.*

Siffrorna från det avslutade projektet i Rwanda har i slagits samman med Östra Afrikas siffror. Projekten i Södra Afrika är avslutade och nedan redovisas slutresultatet.

  Hand in Hand Afghanistan   Utfall mars   Ack. mars  
             
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   320   46 702  
  — varav kvinnor 224   30 213  
Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   2   39 808  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   0   44 170  
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   18   2 763  
           
  Hand in Hand India   Utfall mars   Ack. mars  
             
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   25 187   2 520 633  
  — varav kvinnor 25 187   2 520 633  
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   36 938   2 640 806  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   39 353   4 062 326  
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   3 028   219 750  
             
  Hand in Hand Eastern Africa **   Utfall mars   Ack. mars  
             
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   4 589   459 774*  
  — varav kvinnor 3 465   367 819  
Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   1 451   389 488*  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   1 115   531 543*  
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   259   20 892  
             
  Hand in Hand Zimbabwe   Utfall mars   Ack. mars  
             
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   760   19 770  
  — varav kvinnor 598 15 917  
Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   495   12 762  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   576   14 882  
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   98   2 225  
             
  Södra Afrika ***   Utfall mars   Ack. mars  
             
  Medlemmar i självhjälpsgrupper     154 467  
— varav kvinnor      
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter     53 089  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb     135 299  

*Samtliga siffror är ackumulerade från verksamhetens start i respektive land.
** Projektet i Rwanda som är avslutat sedan 2015 är inräknat i Östra Afrikas siffror. Östra Afrika omfattar f.ö. verksamheter i Kenya, Tanzania.
*** Avslutade projekt. Innefattar Sydafrika, Lesotho och Swaziland. I Sydafrika har vi utarbetat en framgångsrik strategi för lokal finansiering som resulterat i projekt som nu finansieras av lokala myndigheter och organisationer, medan projekten i Swaziland och Lesotho är avslutade.