Månadsrapport mars 2020
Månadsrapporter

Månadsrapport mars 2020

Sammanlagt verksamhetsresultat som inkluderar statistik till och med 31 mars 2020 från Hand in Hands partnerorganisationer.*

Siffrorna från det avslutade projektet i Rwanda har i slagits samman med Östra Afrikas siffror. Projekten i Södra Afrika är avslutade och nedan redovisas slutresultatet.

  Hand in Hand Afghanistan   Utfall mars   Ack. mars  
             
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   12   2 667  
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   216   44 804  
— varav kvinnor 149   28 885
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   114   38 153  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   86   42 495  
     
  Hand in Hand India   Utfall mars   Ack. mars  
             
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   3 426   201 140  
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   27 852   2 351 827  
  — varav kvinnor 27 852   2 351 827  
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   25 149   2 434 014  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   43 930   3 798 578  
             
  Hand in Hand Eastern Africa **   Utfall mars   Ack. mars  
             
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   54   19 565  
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   1 082   436 006*  
— varav kvinnor 866   348 805
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   1 237   377 710**  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   1 589   516 250**  
       
  Hand in Hand Zimbabwe   Utfall mars   Ack. mars  
             
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   48   1 793  
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   421   16 049  
— varav kvinnor 353 12 904
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   119   10 240  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   131   11 241  
       
  Södra Afrika ***   Utfall mars   Ack. mars  
             
  Medlemmar i självhjälpsgrupper     154 467  
— varav kvinnor    
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter     53 089  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb     135 299

*Samtliga siffror är ackumulerade från verksamhetens start i respektive land.
** Projektet i Rwanda som är avslutat sedan 2015 är inräknat i Östra Afrikas siffror. Östra Afrika omfattar f.ö. verksamheter i Kenya, Tanzania.
*** Avslutade projekt. Innefattar Sydafrika, Lesotho och Swaziland. I Sydafrika har vi utarbetat en framgångsrik strategi för lokal finansiering som resulterat i projekt som nu finansieras av lokala myndigheter och organisationer, medan projekten i Swaziland och Lesotho är avslutade.