Månadsrapport mars 2019
Månadsrapporter

Månadsrapport mars 2019

Sammanlagt verksamhetsresultat som inkluderar statistik till och med 31:a mars 2019 från Hand in Hands partnerorganisationer.*

Siffrorna från det avslutade projektet i Rwanda har i slagits samman med Östra Afrikas siffror. Projekten i Södra Afrika är avslutade och nedan redovisas slutresultatet.

  Hand in Hand Afghanistan   Utfall mars   Ack. mars  
             
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   27   2 547  
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   405   42 117  
— varav kvinnor 275   27 048
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter  

25

 

33 916

 
  Skapade eller vidareutvecklade jobb  

3

 

38 523

 
     
  Hand in Hand India   Utfall mars   Ack. mars  
             
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   2 749   162 882  
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   28 898   2 026 604  
  — varav kvinnor 28 898   2 026 604  
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   20 927   2 159 365  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   45 151   3 301 254  
             
  Hand in Hand Eastern Africa **   Utfall mars   Ack. mars  
             
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   269   17 561  
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   6 112   395 090**  
— varav kvinnor 4 890   316 072
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   2 474   351 392**  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   3 499   475 380**  
       
  Hand in Hand Zimbabwe   Utfall mars   Ack. mars  
             
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   80   1 501  
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   689   13 614  
— varav kvinnor 517 10 863
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   427   7 965  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   851   8 317  
       
  Södra Afrika ***   Utfall mars   Ack. mars  
             
  Medlemmar i självhjälpsgrupper     154 467  
— varav kvinnor    
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter     53 089  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb     135 299

*Samtliga siffror är ackumulerade från verksamhetens start i respektive land.
** Projektet i Rwanda som är avslutat sedan 2015 är inräknat i Östra Afrikas siffror. Östra Afrika omfattar f.ö. verksamheter i Kenya, Tanzania.
*** Avslutade projekt. Innefattar Sydafrika, Lesotho och Swaziland. I Sydafrika har vi utarbetat en framgångsrik strategi för lokal finansiering som resulterat i projekt som nu finansieras av lokala myndigheter och organisationer, medan projekten i Swaziland och Lesotho är avslutade.