MÅNADSRAPPORT MARS
Månadsrapporter

MÅNADSRAPPORT MARS

Sammanlagt verksamhetsresultat som inkluderar statistik till och med mars 2017 från Hand in Hands partnerorganisationer.*

Sedan starten har vi bidragit till att starta eller vidareutveckla närmare 1,9 miljoner företag samt 2,9 miljoner jobb.

Siffrorna från det avslutade projektet i Rwanda har i slagits samman med Östra Afrikas siffror. Projekten i Södra Afrika är avslutade och nedan redovisas slutresultatet.

  Afghanistan   Utfall mars   Ack. mars  
             
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   0   2 291  
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   0   37 130  
 — varav kvinnor 0   23 763
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   158   27 227  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   146   32 043  
     
  Indien   Utfall mars   Ack. mars  
             
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   1 456   106 864  
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   16 021   1 417 795  
   — varav kvinnor     1 417 795  
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   18 859    1 569 700  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   25 032   2 349 740  
             
  Östra Afrika **   Utfall mars   Ack. mars  
             
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   234   13 574  
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   5 680   309 999**  
 — varav kvinnor 4 544   247 999
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   3 982   294 677**  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   5 787   396 820**  
       
  Zimbabwe   Utfall mars   Ack. mars  
             
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   12   342  
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   71   3 258  
 — varav kvinnor 58 2 709
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   -7   2 821  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   20   2 383  
       
  Södra Afrika ***   Utfall december   Ack. december  
             
  Medlemmar i självhjälpsgrupper    –   154 467  
 — varav kvinnor    
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter     53 089  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb     135 299

*Samtliga siffror är ackumulerade från verksamhetens start i respektive land.
** Projektet i Rwanda som är avslutat sedan 2015 är inräknat i Östra Afrikas siffror. Östra Afrika omfattar f.ö. verksamheter i Kenya, Tanzania.
*** Avslutade projekt. Innefattar Sydafrika, Lesotho och Swaziland. I Sydafrika har vi utarbetat en framgångsrik strategi för lokal finansiering som resulterat i projekt som nu finansieras av lokala myndigheter och organisationer, medan projekten i Swaziland och Lesotho är avslutade.