MÅNADSRAPPORT MARS 2015
Månadsrapporter

MÅNADSRAPPORT MARS 2015

Verksamhetsresultat som inkluderar statistik till och med mars 2015

Värt att notera i den här månadens resultat från våra verksamhetsländer är antalet affärsverksamheter samt skapade eller vidareutvecklade jobb som stigit betydligt i Afghanistan under mars månad. Detsamma gäller antalet mindre affärsverksamheter som startades i Indien under förra månaden. I östra Afrika har det skett en ökning i antalet medlemmar i självhjälpsgrupper i jämförelse med verksamhetsresultaten från mars eftersom Hand in Hand Eastern Africa har påbörjat entreprenörskapsträning med drygt 2000 nya medlemmar.

Medarbetare Afghanistan   Utfall mars   Ack. mars  
Heltidsanställda     160  
Volontärer      
           
Självhjälpsgrupper Afghanistan          
Självhjälpsgrupper     1 316  
Medlemmar i självhjälpsgrupper     22 371  
Affärsverksamheter   1 480   6 664  
Skapade eller vidareutvecklade jobb   2 687   11 274  
Medarbetare östra Afrika   Utfall mars   Ack. mars  
Heltidsanställda   10   269  
Volontärer   0   0  
           
Självhjälpsgrupper östra Afrika          
Självhjälpsgrupper   244   4 853  
Medlemmar i självhjälpsgrupper   5 709   93 916  
Affärsverksamheter   6 390   100 108  
Skapade eller vidareutvecklade jobb   8 668   125 500  
Medarbetare södra Afrika   Utfall mars   Ack. mars*  
Heltidsanställda     192  
Volontärer     3 457  
           
Självhjälpsgrupper södra Afrika          
Självhjälpsgrupper     23 532  
Medlemmar i självhjälpsgrupper     154 521  
Affärsverksamheter     53 123  
Skapade eller vidareutvecklade jobb     135 410  
*Ackumulerade siffror sedan mars 2005
         
Medarbetare Indien   Utfall mars   Ack. mars  
Heltidsanställda   -10   1 445  
Volontärer   28   54 506  
           
Självhjälpsgrupper Indien          
Självhjälpsgrupper   547   77 345  
Medlemmar i självhjälpsgrupper   6 388   1 086 165  
Mindre affärsverksamheter**   44 354   1 219 137  
Medelstora affärsverksamheter   1 785   38 236  
           
Bekämpning av barnarbete Indien          
Barn ut ur arbete och in i skola   13   240 153  
           
Medborgarcenter Indien          
Medborgar/IT center   1   3 374  
           
Jobb          
Skapade eller vidareutvecklade jobb   9 981   1 697 059  
           
Miljö Indien          
Hushåll som ingår i avfallshanteringsprogram   1 400   389 946  

** Baserat på utgivna lån