Månadsrapport maj
Månadsrapporter

Månadsrapport maj

Sammanlagt verksamhetsresultat som inkluderar statistik till och med maj 2018 från Hand in Hands partnerorganisationer.*

Under maj rapporterar vår partnerorganisation i Indien att de har skapat eller vidareutvecklat närmare 35.000 jobb. Samtidigt i Kenya har närmare 6.000 nya medlemmar anslutit sig till vår partnerorganisation.

Siffrorna från det avslutade projektet i Rwanda har i slagits samman med Östra Afrikas siffror. Projekten i Södra Afrika är avslutade och nedan redovisas slutresultatet.

  Hand in Hand Afghanistan   Utfall maj   Ack. maj  
             
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   0   2 375  
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   9   38 767  
 — varav kvinnor 6   24 819
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   292   32 199  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   264   37 035  
     
  Hand in Hand India   Utfall maj   Ack. maj  
             
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   2 128   136 997  
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   22 307   1 751 161  
   — varav kvinnor 22 307   1 751 161  
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   18 505    1 896 845  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   34 853   2 870 602  
             
  Hand in Hand Eastern Africa **   Utfall maj   Ack. maj  
             
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   292   16 196  
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   5 935   365 905**  
 — varav kvinnor 4 748   292 724
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   3 393   326 977**  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   4 855   441 538**  
       
  Hand in Hand Zimbabwe   Utfall maj   Ack. maj  
             
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   40   1 162  
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   340   10 683  
 — varav kvinnor 263 8 597
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   410   6 512  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   429   6 415  
       
  Södra Afrika ***   Utfall december   Ack. december  
             
  Medlemmar i självhjälpsgrupper    –   154 467  
 — varav kvinnor    
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter     53 089  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb     135 299

*Samtliga siffror är ackumulerade från verksamhetens start i respektive land.
** Projektet i Rwanda som är avslutat sedan 2015 är inräknat i Östra Afrikas siffror. Östra Afrika omfattar f.ö. verksamheter i Kenya, Tanzania.
*** Avslutade projekt. Innefattar Sydafrika, Lesotho och Swaziland. I Sydafrika har vi utarbetat en framgångsrik strategi för lokal finansiering som resulterat i projekt som nu finansieras av lokala myndigheter och organisationer, medan projekten i Swaziland och Lesotho är avslutade.