Månadsrapport maj 2021
Månadsrapporter

Månadsrapport maj 2021

Sammanlagt verksamhetsresultat som inkluderar statistik till och med 31 maj 2021 från Hand in Hands partnerorganisationer.*

Siffrorna från det avslutade projektet i Rwanda har i slagits samman med Östra Afrikas siffror. Projekten i Södra Afrika är avslutade och nedan redovisas slutresultatet.

  Hand in Hand Afghanistan   Utfall maj   Ack. maj  
             
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   18   46 720  
  — varav kvinnor 12   30 225  
Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   39   39 849  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   1   44 171  
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   0   2 763  
           
  Hand in Hand India   Utfall maj   Ack. maj  
             
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   537   2 539 151  
  — varav kvinnor 537   2 539 151  
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   773   2 660 189  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   839   4 091 259  
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   96   221 885  
             
  Hand in Hand Eastern Africa **   Utfall maj   Ack. maj  
             
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   4 567   468 331*  
  — varav kvinnor 3 518   374 665  
Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   1 851   392 255*  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   2 116   534 597*  
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   256   21 353  
             
  Hand in Hand Zimbabwe   Utfall maj   Ack. maj  
             
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   264   20 400  
  — varav kvinnor 229 16 430  
Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   152   13 228  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   479   15 574  
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   24   2 290  
             
  Södra Afrika ***   Utfall maj   Ack. maj  
             
  Medlemmar i självhjälpsgrupper     154 467  
— varav kvinnor      
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter     53 089  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb     135 299  

*Samtliga siffror är ackumulerade från verksamhetens start i respektive land.
** Projektet i Rwanda som är avslutat sedan 2015 är inräknat i Östra Afrikas siffror. Östra Afrika omfattar f.ö. verksamheter i Kenya, Tanzania.
*** Avslutade projekt. Innefattar Sydafrika, Lesotho och Swaziland. I Sydafrika har vi utarbetat en framgångsrik strategi för lokal finansiering som resulterat i projekt som nu finansieras av lokala myndigheter och organisationer, medan projekten i Swaziland och Lesotho är avslutade.