Månadsrapport maj 2020
Månadsrapporter

Månadsrapport maj 2020

Sammanlagt verksamhetsresultat som inkluderar statistik till och med 31 maj 2020 från Hand in Hands partnerorganisationer.*

Siffrorna från det avslutade projektet i Rwanda har i slagits samman med Östra Afrikas siffror. Projekten i Södra Afrika är avslutade och nedan redovisas slutresultatet.

  Hand in Hand Afghanistan   Utfall maj   Ack. maj  
             
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   0   44 804  
  — varav kvinnor 0   28 885  
Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   20   38 181  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   17   42 516  
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   0   2 667  
           
  Hand in Hand India   Utfall maj   Ack. maj  
             
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   739   2 352 566  
  — varav kvinnor 739   2 352 566  
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   0   2 434 014  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   1155   3 799 733  
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   70   201 210  
             
  Hand in Hand Eastern Africa **   Utfall maj   Ack. maj  
             
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   0   436 084*  
  — varav kvinnor 0   348 867  
Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   0   377 715**  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   0   516 264**  
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   0   19 568  
             
  Hand in Hand Zimbabwe   Utfall maj   Ack. maj  
             
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   693   16 932  
  — varav kvinnor 562 13 631  
Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   168   10 470  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   287   11 598  
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   74   1 892  
             
  Södra Afrika ***   Utfall maj   Ack. maj  
             
  Medlemmar i självhjälpsgrupper     154 467  
— varav kvinnor      
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter     53 089  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb     135 299  

*Samtliga siffror är ackumulerade från verksamhetens start i respektive land.
** Projektet i Rwanda som är avslutat sedan 2015 är inräknat i Östra Afrikas siffror. Östra Afrika omfattar f.ö. verksamheter i Kenya, Tanzania.
*** Avslutade projekt. Innefattar Sydafrika, Lesotho och Swaziland. I Sydafrika har vi utarbetat en framgångsrik strategi för lokal finansiering som resulterat i projekt som nu finansieras av lokala myndigheter och organisationer, medan projekten i Swaziland och Lesotho är avslutade.