Månadsrapport maj 2019
Månadsrapporter

Månadsrapport maj 2019

Sammanlagt verksamhetsresultat som inkluderar statistik till och med 31 maj 2019 från Hand in Hands partnerorganisationer.*

Siffrorna från det avslutade projektet i Rwanda har i slagits samman med Östra Afrikas siffror. Projekten i Södra Afrika är avslutade och nedan redovisas slutresultatet.

Hand in Hand Afghanistan Utfall maj Ack. maj
Antal självhjälpsgrupper (SHG) 11 2 573
Medlemmar i självhjälpsgrupper 264 42 762
— varav kvinnor 179 27 486
Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter 107 34 329
Skapade eller vidareutvecklade jobb 75 38 878
Hand in Hand India Utfall maj Ack. maj
Antal självhjälpsgrupper (SHG) 2 089 166 937
Medlemmar i självhjälpsgrupper 20 514 2 068 408
— varav kvinnor 20 514 2 068 408
Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter 13 771 2 184 310
Skapade eller vidareutvecklade jobb 32 055 3 366 573
Hand in Hand Eastern Africa ** Utfall maj Ack. maj
Antal självhjälpsgrupper (SHG) 232 18 355
Medlemmar i självhjälpsgrupper 4 726 411 955**
— varav kvinnor 3 781 329 564
Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter 3 064 359 714**
Skapade eller vidareutvecklade jobb 4 191 486 979**
Hand in Hand Zimbabwe Utfall maj Ack. maj
Antal självhjälpsgrupper (SHG) 19 1 570
Medlemmar i självhjälpsgrupper 139 14 163
— varav kvinnor 115 11 320
Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter 174 8 542
Skapade eller vidareutvecklade jobb 303 8 942
Södra Afrika *** Utfall maj Ack. maj
Medlemmar i självhjälpsgrupper 154 467
— varav kvinnor
Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter 53 089
Skapade eller vidareutvecklade jobb 135 299

*Samtliga siffror är ackumulerade från verksamhetens start i respektive land.
** Projektet i Rwanda som är avslutat sedan 2015 är inräknat i Östra Afrikas siffror. Östra Afrika omfattar f.ö. verksamheter i Kenya, Tanzania.
*** Avslutade projekt. Innefattar Sydafrika, Lesotho och Swaziland. I Sydafrika har vi utarbetat en framgångsrik strategi för lokal finansiering som resulterat i projekt som nu finansieras av lokala myndigheter och organisationer, medan projekten i Swaziland och Lesotho är avslutade.