MÅNADSRAPPORT MAJ 2017
Månadsrapporter

MÅNADSRAPPORT MAJ 2017

Sammanlagt verksamhetsresultat som inkluderar statistik till och med maj 2017 från Hand in Hands partnerorganisationer.*

Det är glädjande att läsa Afghanistans siffor med hela 905 skapade eller vidareutvecklade jobb inrapporterade denna månad. Över 1000 nya självhjälpsgrupper startades under samma månad i Indien. Sedan starten har vi bidragit till att starta eller vidareutveckla över 1,9 miljoner företag samt 2,9 miljoner jobb.Siffrorna från det avslutade projektet i Rwanda har i slagits samman med Östra Afrikas siffror. Projekten i Södra Afrika är avslutade och nedan redovisas slutresultatet.

  Afghanistan   Utfall maj   Ack. maj  
             
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   0   2 291  
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   0   37 130  
 — varav kvinnor 0   23 763
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   646   28 130  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   905   33 295  
     
  Indien   Utfall maj   Ack. maj  
             
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   1 010   108 894  
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   10 576   1 439 041  
   — varav kvinnor 10 576   1 439 041  
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   24 156    1 605 243  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   16 524   2 382 935  
             
  Östra Afrika **   Utfall maj   Ack. maj  
             
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   174   13 962  
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   2 733   316 806**  
 — varav kvinnor 2 187   253 445
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   1 590   299 167**  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   2 230   403 308**  
       
  Zimbabwe   Utfall maj   Ack. maj  
             
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   28   407  
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   212   3 788  
 — varav kvinnor 195 3 174
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   147   3 113  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   204   2 769  
       
  Södra Afrika ***   Utfall december   Ack. december  
             
  Medlemmar i självhjälpsgrupper    –   154 467  
 — varav kvinnor    
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter     53 089  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb     135 299

*Samtliga siffror är ackumulerade från verksamhetens start i respektive land.
** Projektet i Rwanda som är avslutat sedan 2015 är inräknat i Östra Afrikas siffror. Östra Afrika omfattar f.ö. verksamheter i Kenya, Tanzania.
*** Avslutade projekt. Innefattar Sydafrika, Lesotho och Swaziland. I Sydafrika har vi utarbetat en framgångsrik strategi för lokal finansiering som resulterat i projekt som nu finansieras av lokala myndigheter och organisationer, medan projekten i Swaziland och Lesotho är avslutade.