MÅNADSRAPPORT MAJ 2016
Månadsrapporter

MÅNADSRAPPORT MAJ 2016

Verksamhetsresultat som inkluderar statistik till och med maj 2016

Vi kan nu konstatera att vi sedan starten bidragit till att starta eller vidareutveckla drygt 1,6 miljoner företag samt 2,4 miljoner jobb. Dessutom har vi hjälpt 258 000 barn i Indien att tas ur arbete så att de nu får gå i skolan. I Zimbabwe fortsätter verksamheten att utvecklas och vi ser fram emot att så småningom erbjuda möjligheten att stödja byprojekt även där.

Resultaten från Rwanda uppdateras var tredje månad. Arbetet där sköts av Hand in Hand Eastern Africa i samarbete med organisationen Care International.

Afghanistan   Utfall maj   Ack. maj  
Heltidsanställda     269  
     
           
Självhjälpsgrupper     2 252  
Medlemmar i självhjälpsgrupper     36 507  
     
Affärsverksamheter   141   19 221  
Skapade eller vidareutvecklade jobb   82   23 916  
     
           
Östra Afrika   Utfall maj   Ack. maj  
Heltidsanställda   4   286  
     
           
Självhjälpsgrupper   169   7 547  
Medlemmar i självhjälpsgrupper   3 386   149 963  
     
Affärsverksamheter   3 767   172 733  
Skapade eller vidareutvecklade jobb   5 744   228 286  
     
           
Rwanda   Utfall mars   Ack. mars  
Självhjälpsgrupper   12   4 390  
Medlemmar i självhjälpsgrupper   649   129 816  
     
Affärsverksamheter   4 658   83 438  
Skapade eller vidareutvecklade jobb   1 379   115 041  
     
           
Zimbabwe   Utfall november   Ack. november  
Heltidsanställda     50  
     
           
Självhjälpsgrupper      
Medlemmar i självhjälpsgrupper     82 730  
     
Affärsverksamheter      
Skapade eller vidareutvecklade jobb     74 490  
     
           
Södra Afrika**          
Affärsverksamheter     53 123  
Skapade eller vidareutvecklade jobb     60 920  
     
           
Indien   Utfall maj   Ack. maj  
Heltidsanställda   -136   1 351  
Volontärer   23   56 154  
           
     
Självhjälpsgrupper   1 616   91 126  
Medlemmar i självhjälpsgrupper   16 197   1 245 549  
     
Mindre affärsverksamheter***   10 201   1 390 087  
Medelstora affärsverksamheter   231   47 129  
Skapade eller vidareutvecklade jobb   25 307   2 080 617  
     
           
Barn ut ur arbete och in i skola     258 246  
     
           
Medborgarcenters   3   3 436  
     
           
Hushåll som ingår i avfallshanteringsprogram   12 000   443 685

*Samtliga siffror är ackumulerade från verksamhetens start i respektive land till och med 31 augusti 2015 (med undantag från siffrorna i södra Afrika där Hand in Hands verksamhet nu är avslutad).
**Innefattar Sydafrika, Lesotho och Swaziland. I Sydafrika har vi utarbetat en framgångsrik strategi för lokal finansiering som resulterat i projekt som nu finansieras av lokala myndigheter och organisationer, medan projekten i Swaziland och Lesotho är avslutade.
***Baserat på antal utgivna lån.