MÅNADSRAPPORT MAJ 2015
Månadsrapporter

MÅNADSRAPPORT MAJ 2015

Verksamhetsresultat som inkluderar statistik till och med maj 2015

Värt att notera i den här månadens resultat från våra verksamhetsländer är att antalet affärsverksamheter samt skapade eller vidareutvecklade jobb har stigit betydligt i Afghanistan under maj månad. Detsamma gäller antalet nya självhjälpsgrupper som startats. I Indien har många mindre affärsverksamheter startats och flera nya självhjälpsgrupper bildats.

Medarbetare Afghanistan   Utfall maj   Ack. maj  
Heltidsanställda   19   228  
Volontärer      
           
Självhjälpsgrupper Afghanistan          
Självhjälpsgrupper   184   1 504  
Medlemmar i självhjälpsgrupper   2 871   25 297  
Affärsverksamheter   453   7 391  
Skapade eller vidareutvecklade jobb   1 125   12 456  
Medarbetare östra Afrika   Utfall maj   Ack. maj  
Heltidsanställda   -1   270  
Volontärer   0   0  
           
Självhjälpsgrupper östra Afrika          
Självhjälpsgrupper   236   5 332  
Medlemmar i självhjälpsgrupper   5 307   103 814  
Affärsverksamheter   5 936   111 474  
Skapade eller vidareutvecklade jobb   8 492   141 634  
Medarbetare södra Afrika   Utfall maj   Ack. maj*  
Heltidsanställda     192  
Volontärer     3 457  
           
Självhjälpsgrupper södra Afrika          
Självhjälpsgrupper     23 532  
Medlemmar i självhjälpsgrupper     154 521  
Affärsverksamheter     53 123  
Skapade eller vidareutvecklade jobb     135 410  

 

*Ackumulerade siffror sedan mars 2005
         
Medarbetare Indien   Utfall maj   Ack. maj  
Heltidsanställda   -59   1 326  
Volontärer   31   54 555  
           
Självhjälpsgrupper Indien          
Självhjälpsgrupper   574   78 583  
Medlemmar i självhjälpsgrupper   6 872   1 100 899  
Mindre affärsverksamheter**   18 801   1 244 541  
Medelstora affärsverksamheter   370   39 236  
           
Bekämpning av barnarbete Indien          
Barn ut ur arbete och in i skola   14   240 181  
           
Medborgarcenter Indien          
Medborgar/IT center   4   3 378  
           
Jobb          
Skapade eller vidareutvecklade jobb   10 737   1 720 080  
           
Miljö Indien          
Hushåll som ingår i avfallshanteringsprogram     402 092

** Baserat på utgivna lån