Månadsrapport juni
Månadsrapporter

Månadsrapport juni

Sammanlagt verksamhetsresultat som inkluderar statistik till och med juni 2018 från Hand in Hands partnerorganisationer.*

Under juni rapporterar vår partnerorganisation i Afghanistan 331 människor har gått med i olika självhjälpsgrupper. Av dessa är hela 215 kvinnor. I Zimbabwe startades under samma period över 300 affärsverksamheter.

Siffrorna från det avslutade projektet i Rwanda har i slagits samman med Östra Afrikas siffror. Projekten i Södra Afrika är avslutade och nedan redovisas slutresultatet.

Bildtext: Asifa har en livsmedelsbutik, är medlem i självhjälpsgruppen ”Ali Sher Nawaee” i Nahar Shahe, distrikt 24

  Hand in Hand Afghanistan   Utfall juni   Ack. juni  
             
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   13   2 388  
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   331   39 098  
 — varav kvinnor 215   25 034
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   117   32 316  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   98   37 133  
     
  Hand in Hand India   Utfall juni   Ack. juni  
             
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   2 200   139 217  
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   23 010   1 774 171  
   — varav kvinnor 23 010   1 774 171  
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   26 767    1 923 612  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   35 952   2 906 554  
             
  Hand in Hand Eastern Africa **   Utfall juni   Ack. juni  
             
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   269   16 465  
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   5 685   371 590**  
 — varav kvinnor 4 548   297 272
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   3 892   330 869**  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   5 431   446 969**  
       
  Hand in Hand Zimbabwe   Utfall juni   Ack. juni  
             
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   21   1 183  
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   188   10 871  
 — varav kvinnor 145 8 742
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   306   6 818  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   306   6 721  
       
  Södra Afrika ***   Utfall december   Ack. december  
             
  Medlemmar i självhjälpsgrupper    –   154 467  
 — varav kvinnor    
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter     53 089  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb     135 299

*Samtliga siffror är ackumulerade från verksamhetens start i respektive land.
** Projektet i Rwanda som är avslutat sedan 2015 är inräknat i Östra Afrikas siffror. Östra Afrika omfattar f.ö. verksamheter i Kenya, Tanzania.
*** Avslutade projekt. Innefattar Sydafrika, Lesotho och Swaziland. I Sydafrika har vi utarbetat en framgångsrik strategi för lokal finansiering som resulterat i projekt som nu finansieras av lokala myndigheter och organisationer, medan projekten i Swaziland och Lesotho är avslutade.