Månadsrapport juni 2021
Månadsrapporter

Månadsrapport juni 2021

Sammanlagt verksamhetsresultat som inkluderar statistik till och med 30 juni 2021 från Hand in Hands partnerorganisationer.*

Siffrorna från det avslutade projektet i Rwanda har i slagits samman med Östra Afrikas siffror. Projekten i Södra Afrika är avslutade och nedan redovisas slutresultatet.

  Hand in Hand Afghanistan   Utfall juni   Ack. juni  
             
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   0   46 720  
  — varav kvinnor 0   30 225  
Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   400   40 249  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   400   44 571  
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   0   2 763  
           
  Hand in Hand India   Utfall juni   Ack. juni  
             
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   4816   2 543 967  
  — varav kvinnor 4816   2 543 967  
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   5622   2 665 811  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   7525   4 098 784  
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   526   222 411  
             
  Hand in Hand Eastern Africa **   Utfall juni   Ack. juni  
             
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   5 297   473 628*  
  — varav kvinnor 4 137   378 902  
Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   2 600   394 855*  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   4 054   538 651*  
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   305   21 658  
             
  Hand in Hand Zimbabwe   Utfall juni   Ack. juni  
             
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   165   20 565  
  — varav kvinnor 127 16 557  
Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   266   13 494  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   360   15 934  
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   17   2 307  
             
  Södra Afrika ***   Utfall juni   Ack. juni  
             
  Medlemmar i självhjälpsgrupper     154 467  
— varav kvinnor      
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter     53 089  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb     135 299  

*Samtliga siffror är ackumulerade från verksamhetens start i respektive land.
** Projektet i Rwanda som är avslutat sedan 2015 är inräknat i Östra Afrikas siffror. Östra Afrika omfattar f.ö. verksamheter i Kenya, Tanzania.
*** Avslutade projekt. Innefattar Sydafrika, Lesotho och Swaziland. I Sydafrika har vi utarbetat en framgångsrik strategi för lokal finansiering som resulterat i projekt som nu finansieras av lokala myndigheter och organisationer, medan projekten i Swaziland och Lesotho är avslutade.