Månadsrapport juni 2020
Månadsrapporter

Månadsrapport juni 2020

Sammanlagt verksamhetsresultat som inkluderar statistik till och med 30 juni 2020 från Hand in Hands partnerorganisationer.*

Siffrorna från det avslutade projektet i Rwanda har i slagits samman med Östra Afrikas siffror. Projekten i Södra Afrika är avslutade och nedan redovisas slutresultatet.

  Hand in Hand Afghanistan   Utfall juni   Ack. juni  
             
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   0   44 804  
  — varav kvinnor 0   28 885  
Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   93   38 274  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   86   42 602  
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   0   2 667  
           
  Hand in Hand India   Utfall juni   Ack. juni  
             
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   1826   2 354 392  
  — varav kvinnor 1826   2 354 392  
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   2747   2 436 761  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   2853   3 802 586  
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   173   201 383  
             
  Hand in Hand Eastern Africa **   Utfall juni   Ack. juni  
             
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   430   436 514*  
  — varav kvinnor 344   349 211  
Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   330   378 045**  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   470   516 734**  
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   25   19 593  
             
  Hand in Hand Zimbabwe   Utfall juni   Ack. juni  
             
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   410   17 342  
  — varav kvinnor 352 13 983  
Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   495   10 965  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   627   12 225  
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   50   1 942  
             
  Södra Afrika ***   Utfall juni   Ack. juni  
             
  Medlemmar i självhjälpsgrupper     154 467  
— varav kvinnor      
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter     53 089  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb     135 299  

*Samtliga siffror är ackumulerade från verksamhetens start i respektive land.
** Projektet i Rwanda som är avslutat sedan 2015 är inräknat i Östra Afrikas siffror. Östra Afrika omfattar f.ö. verksamheter i Kenya, Tanzania.
*** Avslutade projekt. Innefattar Sydafrika, Lesotho och Swaziland. I Sydafrika har vi utarbetat en framgångsrik strategi för lokal finansiering som resulterat i projekt som nu finansieras av lokala myndigheter och organisationer, medan projekten i Swaziland och Lesotho är avslutade.