Månadsrapport juni 2019
Månadsrapporter

Månadsrapport juni 2019

Sammanlagt verksamhetsresultat som inkluderar statistik till och med 30 juni 2019 från Hand in Hands partnerorganisationer.*

Siffrorna från det avslutade projektet i Rwanda har i slagits samman med Östra Afrikas siffror. Projekten i Södra Afrika är avslutade och nedan redovisas slutresultatet.

Hand in Hand Afghanistan Utfall juni Ack. juni
Antal självhjälpsgrupper (SHG) 18 2 591
Medlemmar i självhjälpsgrupper 393 43 155
— varav kvinnor 267 27 753
Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter 721 35 050
Skapade eller vidareutvecklade jobb 692 39 570
Hand in Hand India Utfall juni Ack. juni
Antal självhjälpsgrupper (SHG) 3 341 170 278
Medlemmar i självhjälpsgrupper 35 937 2 104 345
— varav kvinnor 35 937 2 104 345
Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter 31 066 2 215 376
Skapade eller vidareutvecklade jobb 56 239 3 422 812
Hand in Hand Eastern Africa ** Utfall juni Ack. juni
Antal självhjälpsgrupper (SHG) 263 18 618
Medlemmar i självhjälpsgrupper 5 554 417 509**
— varav kvinnor 4 443 334 007
Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter 2 971 362 685**
Skapade eller vidareutvecklade jobb 4 052 491 031**
Hand in Hand Zimbabwe Utfall juni Ack. juni
Antal självhjälpsgrupper (SHG) 53 1 623
Medlemmar i självhjälpsgrupper 436 14 599
— varav kvinnor 370 11 690
Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter 163 8 705
Skapade eller vidareutvecklade jobb 435 9 377
Södra Afrika *** Utfall juni Ack. juni
Medlemmar i självhjälpsgrupper 154 467
— varav kvinnor
Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter 53 089
Skapade eller vidareutvecklade jobb 135 299

*Samtliga siffror är ackumulerade från verksamhetens start i respektive land.
** Projektet i Rwanda som är avslutat sedan 2015 är inräknat i Östra Afrikas siffror. Östra Afrika omfattar f.ö. verksamheter i Kenya, Tanzania.
*** Avslutade projekt. Innefattar Sydafrika, Lesotho och Swaziland. I Sydafrika har vi utarbetat en framgångsrik strategi för lokal finansiering som resulterat i projekt som nu finansieras av lokala myndigheter och organisationer, medan projekten i Swaziland och Lesotho är avslutade.