Månadsrapport juni 2017
Månadsrapporter

Månadsrapport juni 2017

Sammanlagt verksamhetsresultat som inkluderar statistik till och med juni 2017 från Hand in Hands partnerorganisationer.*

Nästan 24 000 nya jobb skapades inom Hand in Hand India i juni! I Zimbabwe, som är vår nyaste verksamhetsland, har hittills över 3000 nya jobb skapats. Nu har vi faktiskt sedan starten bidragit till att starta eller vidareutveckla över 2 miljoner företag samt 2,9 miljoner jobb! Siffrorna från det avslutade projektet i Rwanda har i slagits samman med Östra Afrikas siffror. Projekten i Södra Afrika är avslutade och nedan redovisas slutresultatet.

  Afghanistan   Utfall juni   Ack. juni  
             
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   0   2 291  
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   0   37 130  
 — varav kvinnor 0   23 763
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   362   28 492  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   486   33 781  
     
  Indien   Utfall juni   Ack. juni  
             
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   1 375   110 269  
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   15 267   1 454 308  
   — varav kvinnor 15 267   1 454 308  
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   22 232    1 627 475  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   23 854   2 406 789  
             
  Östra Afrika **   Utfall juni   Ack. juni  
             
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   175   14 131  
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   4 432   323 014**  
 — varav kvinnor 3 546   258 411
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   2 814   305 040**  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   3 809   411 250**  
       
  Zimbabwe   Utfall juni   Ack. juni  
             
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   44   451  
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   392   4 180  
 — varav kvinnor 327 3 501
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   234   3 347  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   234   3 003  
       
  Södra Afrika ***   Utfall december   Ack. december  
             
  Medlemmar i självhjälpsgrupper    –   154 467  
 — varav kvinnor    
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter     53 089  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb     135 299

*Samtliga siffror är ackumulerade från verksamhetens start i respektive land.
** Projektet i Rwanda som är avslutat sedan 2015 är inräknat i Östra Afrikas siffror. Östra Afrika omfattar f.ö. verksamheter i Kenya, Tanzania.
*** Avslutade projekt. Innefattar Sydafrika, Lesotho och Swaziland. I Sydafrika har vi utarbetat en framgångsrik strategi för lokal finansiering som resulterat i projekt som nu finansieras av lokala myndigheter och organisationer, medan projekten i Swaziland och Lesotho är avslutade.