MÅNADSRAPPORT JUNI 2015
Månadsrapporter

MÅNADSRAPPORT JUNI 2015

Verksamhetsresultat som inkluderar statistik till och med juni 2015

Under juni månad har resultaten ökat betydligt på i stort sätt samtliga plan i Afghanistan, Kenya och Indien. Särskilt värt att notera är den stora mängden barn som har tagits från arbete till skola under den senaste månaden.

Medarbetare Afghanistan   Utfall juni   Ack. juni  
Heltidsanställda   -13   215  
Volontärer      
           
Självhjälpsgrupper Afghanistan          
Självhjälpsgrupper   352   1 856  
Medlemmar i självhjälpsgrupper   5 439   30 736  
Affärsverksamheter   852   8 243  
Skapade eller vidareutvecklade jobb   1 271   13 727  
Medarbetare östra Afrika   Utfall juni   Ack. juni  
Heltidsanställda   8   278  
Volontärer   0   0  
           
Självhjälpsgrupper östra Afrika          
Självhjälpsgrupper   316   5 648  
Medlemmar i självhjälpsgrupper   6 817   110 631  
Affärsverksamheter   7 002   118 476  
Skapade eller vidareutvecklade jobb   9 812   151 446  
Medarbetare södra Afrika   Utfall juni   Ack. juni*  
Heltidsanställda     192  
Volontärer     3 457  
           
Självhjälpsgrupper södra Afrika          
Självhjälpsgrupper     23 532  
Medlemmar i självhjälpsgrupper     154 521  
Affärsverksamheter     53 123  
Skapade eller vidareutvecklade jobb     135 410  
*Ackumulerade siffror sedan mars 2005
         
Medarbetare Indien   Utfall juni   Ack. juni  
Heltidsanställda   40   1 366  
Volontärer   22   54 577  
           
Självhjälpsgrupper Indien          
Självhjälpsgrupper   680   79 263  
Medlemmar i självhjälpsgrupper   8 133   1 109 032  
Mindre affärsverksamheter**   11 317   1 255 858  
Medelstora affärsverksamheter   1 092   40 328  
           
Bekämpning av barnarbete Indien          
Barn ut ur arbete och in i skola   14 844   255 025  
           
Medborgarcenter Indien          
Medborgar/IT center     3 378  
           
Jobb          
Skapade eller vidareutvecklade jobb   12 707   1 867 318  
           
Miljö Indien          
Hushåll som ingår i avfallshanteringsprogram     402 092  

** Baserat på utgivna lån