Månadsrapport juli
Månadsrapporter

Månadsrapport juli

Sammanlagt verksamhetsresultat som inkluderar statistik till och med juli 2018 från Hand in Hands partnerorganisationer.*

I juli anslöt sig 26.130 kvinnor till Hand in Hand Indias verksamhet i självhjälpgrupperna. Det startades tillika 2.402 nya självhjälpsgrupper under samma tid i Indien. 

Siffrorna från det avslutade projektet i Rwanda har i slagits samman med Östra Afrikas siffror. Projekten i Södra Afrika är avslutade och nedan redovisas slutresultatet.

Foto: Richard Lewisohn

  Hand in Hand Afghanistan   Utfall juli   Ack. juli  
             
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   12   2 400  
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   244   39 342  
 — varav kvinnor 159   25 193
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   63   32 379  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   18   37 151  
     
  Hand in Hand India   Utfall juli   Ack. juli  
             
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   2 402   141 619  
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   26 130   1 800 301  
   — varav kvinnor 26 130   1 800 301  
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   42 616    1 966 228  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   40 826   2 947 380  
             
  Hand in Hand Eastern Africa **   Utfall juli   Ack. juli  
             
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   196   16 661  
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   4 137   375 727**  
 — varav kvinnor 3 310   300 582
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   4 561   335 430**  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   6 255   453 224**  
       
  Hand in Hand Zimbabwe   Utfall juli   Ack. juli  
             
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   24   1 207  
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   190   11 061  
 — varav kvinnor 161 8 903
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   193   7 011  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   181   6 902  
       
  Södra Afrika ***   Utfall december   Ack. december  
             
  Medlemmar i självhjälpsgrupper    –   154 467  
 — varav kvinnor    
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter     53 089  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb     135 299

*Samtliga siffror är ackumulerade från verksamhetens start i respektive land.
** Projektet i Rwanda som är avslutat sedan 2015 är inräknat i Östra Afrikas siffror. Östra Afrika omfattar f.ö. verksamheter i Kenya, Tanzania.
*** Avslutade projekt. Innefattar Sydafrika, Lesotho och Swaziland. I Sydafrika har vi utarbetat en framgångsrik strategi för lokal finansiering som resulterat i projekt som nu finansieras av lokala myndigheter och organisationer, medan projekten i Swaziland och Lesotho är avslutade.