Månadsrapport juli 2021
Månadsrapporter

Månadsrapport juli 2021

Sammanlagt verksamhetsresultat som inkluderar statistik till och med 31 juli 2021 från Hand in Hands partnerorganisationer.*

Siffrorna från det avslutade projektet i Rwanda har i slagits samman med Östra Afrikas siffror. Projekten i Södra Afrika är avslutade och nedan redovisas slutresultatet.

  Hand in Hand Afghanistan   Utfall juli   Ack. juli  
             
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   7   46 727  
  — varav kvinnor 5   30 230  
Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   6   40 255  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   2   44 5713  
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   0   2 763  
           
  Hand in Hand India   Utfall juli   Ack. juli  
             
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   17 990   2 561 957  
  — varav kvinnor 17 990   2 561 957  
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   21 594   2 687 405  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   28 108   4 126 892  
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   2122   224 533  
             
  Hand in Hand Eastern Africa **   Utfall juli   Ack. juli  
             
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   2 872   476 500*  
  — varav kvinnor 2 078   381 200  
Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   1 899   396 754*  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   2 790   541 441*  
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   144   21 802  
             
  Hand in Hand Zimbabwe   Utfall juli   Ack. juli  
             
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   95   20 660  
  — varav kvinnor 69 16 626  
Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   128   13 622  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   230   16 164  
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   9   2 316  
             
  Södra Afrika ***   Utfall juli   Ack. juli  
             
  Medlemmar i självhjälpsgrupper     154 467  
— varav kvinnor   123 574  
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter     53 089  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb     135 299  

*Samtliga siffror är ackumulerade från verksamhetens start i respektive land.
** Projektet i Rwanda som är avslutat sedan 2015 är inräknat i Östra Afrikas siffror. Östra Afrika omfattar f.ö. verksamheter i Kenya, Tanzania.
*** Avslutade projekt. Innefattar Sydafrika, Lesotho och Swaziland. I Sydafrika har vi utarbetat en framgångsrik strategi för lokal finansiering som resulterat i projekt som nu finansieras av lokala myndigheter och organisationer, medan projekten i Swaziland och Lesotho är avslutade.