Månadsrapport juli 2020
Månadsrapporter

Månadsrapport juli 2020

Sammanlagt verksamhetsresultat som inkluderar statistik till och med 31 juli 2020 från Hand in Hands partnerorganisationer.*

Siffrorna från det avslutade projektet i Rwanda har i slagits samman med Östra Afrikas siffror. Projekten i Södra Afrika är avslutade och nedan redovisas slutresultatet.

  Hand in Hand Afghanistan   Utfall juli   Ack. juli  
             
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   18   44 822  
  — varav kvinnor 12   28 897  
Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   294   38 568  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   281   42 883  
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   0   2 667  
           
  Hand in Hand India   Utfall juli   Ack. juli  
             
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   5822   2 360 214  
  — varav kvinnor 5822   2 360 214  
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   7905   2 444 666  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   9096   3 811 682  
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   616   201 999  
             
  Hand in Hand Eastern Africa **   Utfall juli   Ack. juli  
             
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   2 544   439 058*  
  — varav kvinnor 2 035   351 246  
Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   1 749   379 794**  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   2 284   519 018*  
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   152   19 745  
             
  Hand in Hand Zimbabwe   Utfall juli   Ack. juli  
             
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   359   17 701  
  — varav kvinnor 297 14 280  
Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   328   11 293  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   526   12 751  
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   38   1 980  
             
  Södra Afrika ***   Utfall juli   Ack. juli  
             
  Medlemmar i självhjälpsgrupper     154 467  
— varav kvinnor      
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter     53 089  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb     135 299  

*Samtliga siffror är ackumulerade från verksamhetens start i respektive land.
** Projektet i Rwanda som är avslutat sedan 2015 är inräknat i Östra Afrikas siffror. Östra Afrika omfattar f.ö. verksamheter i Kenya, Tanzania.
*** Avslutade projekt. Innefattar Sydafrika, Lesotho och Swaziland. I Sydafrika har vi utarbetat en framgångsrik strategi för lokal finansiering som resulterat i projekt som nu finansieras av lokala myndigheter och organisationer, medan projekten i Swaziland och Lesotho är avslutade.