Månadsrapport juli 2019
Månadsrapporter

Månadsrapport juli 2019

Sammanlagt verksamhetsresultat som inkluderar statistik till och med 31 juli 2019 från Hand in Hands partnerorganisationer.*

Siffrorna från det avslutade projektet i Rwanda har i slagits samman med Östra Afrikas siffror. Projekten i Södra Afrika är avslutade och nedan redovisas slutresultatet.

Hand in Hand Afghanistan Utfall juli Ack. juli
Antal självhjälpsgrupper (SHG) 5 2 596
Medlemmar i självhjälpsgrupper 139 43 294
— varav kvinnor 95 27 848
Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter 228 35 278
Skapade eller vidareutvecklade jobb 189 39 759
Hand in Hand India Utfall juli Ack. juli
Antal självhjälpsgrupper (SHG) 3 106 173 384
Medlemmar i självhjälpsgrupper 26 016 2 130 361
— varav kvinnor 26 016 2 130 361
Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter 24 221 2 239 597
Skapade eller vidareutvecklade jobb 40 831 3 463 643
Hand in Hand Eastern Africa ** Utfall juli Ack. juli
Antal självhjälpsgrupper (SHG) 149 18 767
Medlemmar i självhjälpsgrupper 3 204 420 713**
— varav kvinnor 2 563 336 570
Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter 2 883 365 568**
Skapade eller vidareutvecklade jobb 3 988 495 019**
Hand in Hand Zimbabwe Utfall juli Ack. juli
Antal självhjälpsgrupper (SHG) 20 1 643
Medlemmar i självhjälpsgrupper 190 14 789
— varav kvinnor 170 11 860
Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter 295 9 000
Skapade eller vidareutvecklade jobb 322 9 699
Södra Afrika *** Utfall juli Ack. juli
Medlemmar i självhjälpsgrupper 154 467
— varav kvinnor
Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter 53 089
Skapade eller vidareutvecklade jobb 135 299

*Samtliga siffror är ackumulerade från verksamhetens start i respektive land.
** Projektet i Rwanda som är avslutat sedan 2015 är inräknat i Östra Afrikas siffror. Östra Afrika omfattar f.ö. verksamheter i Kenya, Tanzania.
*** Avslutade projekt. Innefattar Sydafrika, Lesotho och Swaziland. I Sydafrika har vi utarbetat en framgångsrik strategi för lokal finansiering som resulterat i projekt som nu finansieras av lokala myndigheter och organisationer, medan projekten i Swaziland och Lesotho är avslutade.