Månadsrapport juli 2017
Månadsrapporter

Månadsrapport juli 2017

Sammanlagt verksamhetsresultat som inkluderar statistik till och med juli 2017 från Hand in Hands partnerorganisationer.*

Verksamhetsresultat som inkluderar statistik till och med juli 2017*

Nästan 33 000 nya jobb skapades inom Hand in Hand India i juli! Nu har vi faktiskt sedan starten bidragit till att starta eller vidareutveckla över 2 miljoner företag samt över 3 miljoner jobb! Siffrorna från det avslutade projektet i Rwanda har i slagits samman med Östra Afrikas siffror. Projekten i Södra Afrika är avslutade och nedan redovisas slutresultatet.

  Afghanistan   Utfall juli   Ack. juli  
             
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   0   2 291  
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   0   37 130  
 — varav kvinnor 0   23 763
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   295   28 787  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   263   34 044  
     
  Indien   Utfall juli   Ack. juli  
             
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   2 086   112 355  
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   21 071   1 475 379  
   — varav kvinnor 21 071   1 475 379  
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   26 916    1 654 391  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   32 922   2 439 711  
             
  Östra Afrika **   Utfall juli   Ack. juli  
             
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   147   14 278  
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   3 269   326 283**  
 — varav kvinnor 2 615   261 026
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   786   305 826**  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   1 019   412 269**  
       
  Zimbabwe   Utfall juli   Ack. juli  
             
  Antal självhjälpsgrupper (SHG)   25   476  
  Medlemmar i självhjälpsgrupper   249   4 429  
 — varav kvinnor 198 3 699
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter   209   3 556  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb   175   3 178  
       
  Södra Afrika ***   Utfall december   Ack. december  
             
  Medlemmar i självhjälpsgrupper    –   154 467  
 — varav kvinnor    
  Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter     53 089  
  Skapade eller vidareutvecklade jobb     135 299

*Samtliga siffror är ackumulerade från verksamhetens start i respektive land.
** Projektet i Rwanda som är avslutat sedan 2015 är inräknat i Östra Afrikas siffror. Östra Afrika omfattar f.ö. verksamheter i Kenya, Tanzania.
*** Avslutade projekt. Innefattar Sydafrika, Lesotho och Swaziland. I Sydafrika har vi utarbetat en framgångsrik strategi för lokal finansiering som resulterat i projekt som nu finansieras av lokala myndigheter och organisationer, medan projekten i Swaziland och Lesotho är avslutade.