MÅNADSRAPPORT JULI 2016
Månadsrapporter

MÅNADSRAPPORT JULI 2016

Verksamhetsresultat som inkluderar statistik till och med juli 2016

Vi kan nu konstatera att vi sedan starten bidragit till att starta eller vidareutveckla drygt 1,6 miljoner företag samt 2,4 miljoner jobb. Dessutom har vi hjälpt 273 000 barn i Indien att tas ur arbete så att de nu får gå i skolan. I Zimbabwe fortsätter verksamheten att utvecklas och vi ser fram emot att så småningom erbjuda möjligheten att stödja byprojekt även där.

Resultaten från Rwanda uppdateras mer sällan. Arbetet där sköts av Hand in Hand Eastern Africa i samarbete med organisationen Care International.

Afghanistan   Utfall juni & juli   Ack. juli  
Heltidsanställda     269  
     
           
Självhjälpsgrupper     2 252  
Medlemmar i självhjälpsgrupper     36 507  
     
Affärsverksamheter   3 310   19 221  
Skapade eller vidareutvecklade jobb   2 429   26 345  
     
           
Östra Afrika   Utfall juni & juli   Ack. juli  
Heltidsanställda     286  
     
           
Självhjälpsgrupper   362   7 909  
Medlemmar i självhjälpsgrupper   6 861   156 824  
     
Affärsverksamheter   8 715   181 448  
Skapade eller vidareutvecklade jobb   12 749   241 035  
     
           
Rwanda   Utfall mars   Ack. mars  
Självhjälpsgrupper   12   4 390  
Medlemmar i självhjälpsgrupper   649   129 816  
     
Affärsverksamheter   4 658   83 438  
Skapade eller vidareutvecklade jobb   1 379   115 041  
     
           
Zimbabwe   Utfall november   Ack. november  
Heltidsanställda     50  
     
           
Självhjälpsgrupper      
Medlemmar i självhjälpsgrupper     82 730  
     
Affärsverksamheter      
Skapade eller vidareutvecklade jobb     74 490  
     
           
Södra Afrika**          
 Affärsverksamheter     53 123  
 Skapade eller vidareutvecklade jobb     60 920  
     
           
Indien   Utfall juni & juli   Ack. juli  
Heltidsanställda   -55   1 296  
Volontärer   23   56 154  
           
     
Självhjälpsgrupper   3 223   94 349  
Medlemmar i självhjälpsgrupper   34 979   1 280 582  
     
Mindre affärsverksamheter***   28 867    1 418 954  
Medelstora affärsverksamheter   1 353   48 482  
Skapade eller vidareutvecklade jobb   54 737   2 135 354  
     
           
Barn ut ur arbete och in i skola   15 677   273 923  
     
           
Medborgarcenters   7   3 443  
     
           
Hushåll som ingår i avfallshanteringsprogram     443 685

*Samtliga siffror är ackumulerade från verksamhetens start i respektive land till och med 31 augusti 2015 (med undantag från siffrorna i södra Afrika där Hand in Hands verksamhet nu är avslutad).
**Innefattar Sydafrika, Lesotho och Swaziland. I Sydafrika har vi utarbetat en framgångsrik strategi för lokal finansiering som resulterat i projekt som nu finansieras av lokala myndigheter och organisationer, medan projekten i Swaziland och Lesotho är avslutade.
***Baserat på antal utgivna lån.