MÅNADSRAPPORT JULI 2015
Månadsrapporter

MÅNADSRAPPORT JULI 2015

Verksamhetsresultat som inkluderar statistik till och med juli 2015

De senaste resultaten visar att Hand in Hand Afghanistan fortsätter att expandera eftersom antalet självhjälpsgrupper och medlemmar växer i god takt. I östra Afrika har många jobb skapats (eller vidareutvecklats) och i Indien har siffrorna ökat på samtliga plan.

Medarbetare Afghanistan   Utfall juli   Ack. juli  
Heltidsanställda   8   223  
Volontärer      
           
Självhjälpsgrupper Afghanistan          
Självhjälpsgrupper   259   2 115  
Medlemmar i självhjälpsgrupper   3 812   34 548  
Affärsverksamheter   142   8 385  
Skapade eller vidareutvecklade jobb   184   13 911  
           
Medarbetare östra Afrika   Utfall juli   Ack. juli  
Heltidsanställda   -3   275  
Volontärer   0   0  
           
Självhjälpsgrupper östra Afrika          
Självhjälpsgrupper   213   5 861  
Medlemmar i självhjälpsgrupper   4 654   115 285  
Affärsverksamheter   5 397   123 873  
Skapade eller vidareutvecklade jobb   7 411   158 857  
           
Medarbetare södra Afrika   Utfall juli   Ack. juli*  
Heltidsanställda     278  
Volontärer     0  
           
Självhjälpsgrupper södra Afrika          
Självhjälpsgrupper     5 648  
Medlemmar i självhjälpsgrupper     110 631  
Affärsverksamheter     118 476  
Skapade eller vidareutvecklade jobb     151 446  
           
Medarbetare Indien   Utfall juli   Ack. juli  
Heltidsanställda   54   1 420  
Volontärer   25   54 602  
           
Självhjälpsgrupper Indien          
Självhjälpsgrupper   872   80 135  
Medlemmar i självhjälpsgrupper   10 632   1 119 664  
Mindre affärsverksamheter**   6 989   1 262 847  
Medelstora affärsverksamheter   329   40 657  
           
Bekämpning av barnarbete Indien          
Barn ut ur arbete och in i skola   2 088   257 113  
           
Medborgarcenter Indien          
Medborgar/IT centers   1   3 379  
           
Jobb          
Skapade eller vidareutvecklade jobb   16 612   1 884 110  
           
Miljö Indien          
Hushåll som ingår i avfallshanteringsprogram   7 500   409 592  

*Ackumulerade siffror sedan mars 2005
**Baserat på utgivna lån