MÅNADSRAPPORT JULI 2014
Månadsrapporter

MÅNADSRAPPORT JULI 2014

Hand in Hand och Håll Sverige Rent skapar en hållbar framtid i Tamil Nadu

I ett unikt projekt som finansieras av Svenska PostkodLotteriet kommer Hand in Hand och Håll Sverige Rent att samarbeta för att skapa hållbara system för återvinning och avfallshantering i 11 distrikt i delstaten Tamil Nadu i södra Indien. Hand in Hand India kommer att ansvara för den lokala projektledningen och genomförandet i samarbete med Håll Sverige Rent som bidrar med kunskapsöverföring och utbildning – tillsammans skapar organisationerna en renare och framför allt en mer hållbar framtid för miljontals invånare i Tamil Nadu.  Miljöproblemen i Indien är idag omfattande. Den stora och växande befolkningen, den alltmer omfattande industrialiseringen och snabba tillväxten i Indien skapar problem vad gäller resursutnyttjande och innebär stora miljöproblem. Miljöförstöring som förorenat vatten, sjunkande nivåer grundvatten, förgiftade jordar och förorenad luft är idag ett faktum. Det mesta avfallet i Indien slängs på gator eller på öppna okontrollerade soptippar utan några som helst system för återvinning. Omkring 40.000 ton avfall genereras per dag i den indiska delstaten Tamil Nadu och mer än 90% hamnar på direkt på de öppna soptipparna. En av de största hälsoriskerna med detta är spridningen av sjukdomar som diarré och hepatit. Många sjukdomar orsakas av att människor kommer i direkt kontakt med giftiga substanser, t.ex. kliniskt avfall, fekalier, rengöringsmedel och andra miljögifter. Med utgångspunkt från denna utmanande situation ser vi på Hand in Hand fram emot ett spännande och hållbart samarbete med Håll Sverige Rent!

Lions gemenskap sträcker sig till Indien

För tre månader sedan startade Hand in Hand och Lions Club en gemensam satsning i södra Indien. Målet är att lyfta en hel by ur fattigdom genom att utbilda kvinnorna i att starta och driva företag så att familjen får bättre inkomstmöjligheter, se till att alla barn i byn går i skolan, förbättra miljön och tillgång till sjukvård och utbilda byborna i IT-kunskap.

Satsningarna i byn Karikili, som ligger i delstaten Tamil Nadu, kommer att ta två år. Utmaningarna är många, inte minst inom miljöområdet där bristen på sophantering är ett hot mot mark och vatten och sprider ohälsa bland byborna: Trots stora problem ser det  hoppfullt ut för byn Karikili. Engagemanget bland byborna och byledare för att förbättra situationen i byn är stort och en rad volontärer bland lokalinvånarna har trätt fram för att hjälpa till med implementeringen av projektet. Dessutom kan fler människor komma att lyftas ur fattigdom genom Hand in Hands och Lions förenade krafter. Satsningarna i byn Karikili är en pilot i Hand in Hands och Lions Clubs gemensamma arbete och förhoppningsvis startskottet på en längre samverkan i Indien.

Ulf Bengtsson, tidigare Distriksguvernör inom Lions Sverige och drivkraft bakom Lions och Hand in Hands nya samarbete, konstaterar:
”Jag är mycket glad för att ha fått med Lions Club i Hand in Hands strävan och verksamhet för att
utrota fattigdomen i världen. Den är av allt att döma effektiv, mycket värdig för mottagaren och långtidsverkande. Om vårt gemensamma pilotprojekt i  Karikili i Indien visar sig lyckosamt är jag övertygad om att Lions Clubs engagemang kommer att bli betydande.”

VERKSAMHETSRESULTAT SOM INKLUDERAR STATISTIK TILL OCH MED JULI 2014. NU MED SIFFROR FRÅN AFGHANISTAN!

augusti_manadsrapport